guna

A védikus filozófia szerint a világ teremtése a Purusa és Prakriti táncával kezdődött.
A Prakriti az anyag (ősanyag),  a Purusa pedig az anyag fölött (mögött) álló értelem.
A Purusa pedig három gunara szakadt szét.  A Szatvara azaz – fényre,  a Radzsaszra azaz mozgásra és a Tamaszra azaz, mozdulatlanságra.
Ez a három guna, inkább minőségeket jelöl. Tehát tudományos szintre lefordítva, a Szatva a fényt jelenti, annak minden misztikus és érthetetlen tulajdonságával. A Radzsasz a mozgást jelenti, az energiát ami a dolgokat mozgatja, a Tamasz pedig azt az energiát,  ami a dolgokat rögzíti,  mozdulatlanságra ítéli.

A védikus filozófia szerint ez a három energia, vagy pontosabban anyagi minőség (megnyilvánulási forma) alkot minden anyagot a világegyetemben. Így az élőlényeket alkotó atomokat, molekulákat, sejteket és  ezzel együtt magát az élőlényt is.

A három guna egymáshoz viszonyított aránya minden emberben különbözik.  A védikus felfogás szerint ez fogantatásunk pillanatában eldől.  A születésünk után, életünk során pedig akkor érezzünk magunkat egyensúlyban, ha a három guna is egyensúlyban van, abban az egyensúlyban ami a születésünkkor jellemzett minket. Ha az egyensúly felbomlik, az érezhetővé válik és különböző tüneteket, majd egy idő után betegségeket okoz.
Az ayurvéda gyógyászat ezen a rendszeren alapul, azaz a három guna testi megnyilvánulásának egyensúlyi kontrollján, illetve az egyensúly megbomlás esetén annak helyreállításán.
Az ayurvéda szerint a három gúnából három dósát,  azaz élet energiát jelenítünk meg a szervezetünkben, melyek a Vatta, Pitta és Kapha.  Ezen életenergiák szabályozzák a szervezetünket és elmebeli folyamatainkat is.  Erről az ayurvédaról szóló írásban bővebben olvashatsz.

A három guna tehát létrehozza az általunk ismert anyagot és minden anyagi formát. Így minden anyagi formának megvan a jellemző energia egyensúlya, ahogy minden anyagi megnyilvánulásnak is.
Ha ezt az egyensúlyt megváltoztatjuk, vagy megváltozik, akkor az adott anyag megváltoztatja a szerkezetét, tulajdonságát is. Így minden anyag ami a ragyogást, világosságot, légiességet, élénkséget, könnyűséget, emelkedést fejezi ki, az szatvikus jellegű, tehát a Szatva energia van túlsúlyban benne.
Minden ami mozgást, szenvedélyt, erőt, lendületet, vágyat, nyugtalanságot fejez ki, abban Radzsasz energia van túlsúlyban. Azok az anyagok vagy megjelenési formák pedig amik a mozdulatlanságot, nehézséget, tudatlanságot, sötétséget, tompultságot jelenítik meg leginkább, azok tamasztikus jellegűek, tehát a Tamasz túlsúly jellemzi őket.

Nincs olyan anyag vagy megjelenési forma ami tisztán csak egy energiát jelenít meg, mindenben ott van mindhárom minőség, csak az egymáshoz való arányuk különbözik.

Ajánlott írásaink

Tudatosság fejlődése – meghaladni az egót.
Jama és Nijama, a jóga igazi alapja
Ayurveda – ősi indiai gyógyítóktól a modern gyógyászatig
Transzcendencia – Tudatosság, Isten vagy világegyetem


Személyiség pszichológia: a bennünk élő ellentétek