rigvéda

A Rigvéda a 4 hindu szent szöveg egyike, melyről azt tartják, hogy öröktől fogva létezett. Jelentése „tudás versekben”. A mű 1028 rövid himnuszt (verset) vagy más néven mantrát tartalmaz.
A hagyomány szerint a Rigvéda 30 000 éves, de a kutatók i.e. 3000 év tájékára teszik a keletkezését, illetve a legújabb elméletek szerint, az Árja nevű, nomád népcsoport hozta magával az indus völgyi civilizációba, i.e. 800 körül.

Az Árják  indoiráni  népcsoport voltak, aki az andronovói kúltúra (mai Kazahsztán, Üzbegisztán, Mongólia és Oroszország, lásd a térképen) területéről érkezett az India északi részén található, indus völgyi civilizáció területére és hódította meg azt.

védikus kultúra

Megjegyzés: A legújabb kutatások és elméletek szerint a magyar ősnépek is nagy valószínűséggel az andronovói kultúrából származnak. Az Árjákat pedig a külünböző írásokban, harcos, szkíta, íjász, vadász, nomád népeknek írják le.

A 4 szent szöveg közül a Rigvéda volt az első, melyre a további 4 védát építették.
Írott formában csak a 12 századtól kezdett el terjedni (a többi védával együtt), mikor a muszlim hódítók megérkeztek erre a területre.
A védák szent szövegek, melyek nem voltak hozzáférhetőek sokáig, csak a kiválasztottak számára. Általában mesterek, jógik, papok adták tovább a verses formában megírt információkat, a kiválasztott tanítványok részére.
A Rigvédát tekinthetjük tehát a hinduizmus vallásának alapjaként, erre épül a jóga teljes szemlélete, mely lényege, hogy az ember az életében érje el azt a tudatosságot, mely a világ és önmaga megértésén keresztül, Istennel való eggyé válást eredményez és így azt megértve tökéletes életet élhet az ember.
A Rigvédára épül, áttételesen a Buddhizmus vallása is, hisz ez is a hinduizmusból fejlődött ki az i.e. 6 században.

A rigvéda filozófiája

A rigvéda versei – mantrái, különböző áldozati szertartásokhoz tartozó szövegek, úgy is mondhatnánk “varázsigék”, melyeket sokáig nem is jegyeztek le (ahogy erre már fentebb kitértem) csupán mester és tanítvány között adódtak tovább.
Aztán a Buddhizmus terjedésével és később az iszlám térhódításával, egyre fontosabb volt, hogy ezek a szövegek pontosan fennmaradjanak és így az ősi tantrikus irányzat ne vesszen el, így leírták ezeket a szövegeket (szárított pálma levelekre).
De a védikus szövegek ennek ellenére nem voltak érthetők mindenki számára, csak a beavatottak érthették a jelentéseiket és jelentőségüket.

A Rigvédában szereplő felfogás, világ szemlélet, Istenről való fogalom alkotás, a természetről és a természet felettiről való gondolkodásmód, az élet felfogás alapjai és még sok más vonás is felfedezhető a világ szinte minden ősi vallásában és így az azokból kialakult mai vallásokban is.

Az mára már ismert tény, hogy az ősi egyiptomi vallások és a zsidó vallás, komoly hatást gyakoroltak egymásra, amelyek keveredtek az Ázsiából beáramló hitrendszerekkel. A zsidó vallás az alapja a kereszténységnek és a muzulmán vallásnak is, melyekben szintén érezhetőek az ázsiai hatások.
Az ősi római vallások nagy részét az ókori görög vallások alapjaira helyezték, a görög mitológiában és ezzel együtt a vallásban is nagyon hasonló volt a világ keletkezéséről és a természetfeletti erőkről, Istenekről alkotott világkép, az egyiptomi, zsidó vagy védikus szemlélethez.
Ezek az ősi vallások nagyon hasonlítottak és hasonlítanak ma is egymásra, más nyelvezet esetleg különböző fogalom rendszer, egy istenhit vagy több istenhit, de mindegyik, ha úgy tetszik egy többdimenziós világot teremtett és egy felsőbb hatalmat, intelligenciát helyezett a világ fölé.
Persze lehet, azt mondani, hogy az adott korszakokban az adott tudás mellett, nagyjából azonos világképeket alkottak az emberek, de inkább az a valószínű, hogy a különböző kultúrák a hódítások, vándorlások és egyéb hatások kapcsán keveredtek egymással és ebből alakultak ki a (mai is jelen lévő) különböző vallások és irányzatok.

Nehéz tehát megállapítani, hogy melyik vallás volt előbb és mely ősi tudásból és szemléletből, elmélet alkotásból alakultak ki a mai irányzatok, de tény, hogy a Rigvéda az egyik legősibb ilyen vallási szöveg, amely komplexen és mindenre kiterjedően írja le a világot, annak keletkezését és működését, az emberi élet lényegét, a halált és az az utáni létet.

Ajánlott írások

A jóga személyiség pszichológiája

NINCS KOMMENT

Válaszol