kaballa

A zsidó vagy más néven Izraelita vallás talán az egyik legmegosztóbb világvallás napjainkban. A 2010 es zsidó népszámlálás alapján 13,4 millió zsidó vallású ember él a világon, melynek 42% Izraelben 39% pedig az USA ban él.
A fennmaradó 2,5 millió zsidó pedig szétszórtan az egész világon, bár jelentős részük inkább Európában.
A zsidó vallás kialakulását i.e. 15. század környékére teszik a tudósok, e szerint ez a vallás legalább 3500 éve létezik és maradt fönn napjainkig. Ezért az egyik legősibb vallásnak tekinthetjük.
A zsidó vallás is átesett különböző időszakokon, többször előfordult a történelem folyamán, hogy követőinek száma jelentősen lecsökkent és voltak korszakok mikor erősödött és népszerűsége is növekedett.

Az Izraelita vallás alapjai

A zsidó vallás a Tórára épül, melyet Isten Mózesnek a Sínai hegyen adott át, pontosabban nyilatkoztatott ki. Mózes 5 könyvében a Tóra szöveges részét foglalja össze. A zsidó vallás másik pillére a Talmud, amely a Tóra szóbeli értelmezését tartalmazza. A Talmud a rabbik párbeszédeit és értelmezéseit jelenti, melyek a Tóráról szólnak.
A zsidó vallás alapja az egy Isten hit és a Tóra, mely a törvényeket tartalmazza, amelyekkel az egy Isten hitnek megfelelően lehet a vallást gyakorlónak az életét élni. A Talmud pedig segít abban, hogy ezeket a törvényeket megértse a vallást gyakorló, és sikeresen képes legyen azokat alkalmazni és követni élete során.

A Kabbala

A Kabbala is a zsidó vallási rendszer része. A kaballista megközelítés egy misztikus felfogáson keresztül magyarázza el a zsidó vallás lényegét és világképét, mely sokban hasonlít az ókori vallások felfogásához és világnézetéhez. Úgy is mondhatnánk, hogy a Kaballah az adott kor legmodernebb tudományos nézeteit ismerteti a vallás és hitrendszer segítségével.
Ez az ősi misztikus tudás, amit már az ókorban is csak az arra nyitott és lélekben elkötelezett emberek voltak képesek felfogni, az i.sz. e 10. században, azaz Krisztus születése előtt 1000 évvel még nyílt tudomány volt. Bárki beavatást kaphatott a kor nagy mesterei által ezekbe a tanokba, aki képes volt annak felfogására.
Azonban a zsidók többszöri leigázása és megszállása valamint a vallás időszakonkénti hanyatlása alatt a Kabbala misztikus tanai egyszerre váltak tiltott és rejtett tanításokká.
A Kabbala kifejezést nem tudják pontosan honnan származik, egyes kutatók a 13 századra teszik első megjelenését, viszont a Kabbala tanaira vonatkozó kifejezésekre már a 2. századtól kezdve léteznek írásos emlékeink.

A kabbala története

Az ősi Kabbala tanaival a Széfer Jeciraban (Az alkotás könyve) találkozhatunk először írott formában.
Ez a mű, a mai ismereteink szerint valószínűleg egyetlen lapra íródott és csupán 240 szóban öltött tartalmat először. Majd később megszületett az 1300 szavas rövid változata, mely már mélyebben járja körül a témát, melyből egy 2500 szavas átmenti változatot hoztak létre és végül ez rövidült le nagyjából 1800 szóra, ami a Széfer Jecira ma ismert változata. Mindez Kr.u. az 1-2 század környékén keletkezett.
Az írás 6 részből áll, mely a héber ábécé betűinek jelentését valamint egy spirituális és meditatív megközelítést tartalmaz. A kabbalista irodalom a 12-13. században jelent meg ismét, mikor a középkor virágzásában a művészetek és tudományok jelentős lökést kaptak.

Ekkor keletkezett a Zohár (A ragyogás könyve), mely a kabbalista irodalom legjelentősebb műve mind a mai napig. A Zohar arámi nyelven íródott és a Tikkun módszerét magyarázza. A Tikkun – kijavítást jelent – rejtett formában azt tartalmazza, hogy az ember hogyan képes a természettel és önmagával egyensúlyban élni, pontosabban hogyan képes ezt az egyensúlyi állapotot elérni. Legfőképpen a gondolkodása és világnézete által. Foglalkozik a világ történelmével és az emberi Egó kérdésével is.
Tulajdonképpen nem sokban tér el a keleti ezoterikus tanításoktól, a jógától és a buddhizmustól valamint az ősi perzsa hagyományoktól.
A Zohár egy olyan korban íródott, mikor a kereszténység és az iszlám harca kiélezett volt a világban, amikor üldözték a másként gondolkodókat, különös tekintettel Európára és amikor a kultúrák keveredése és a rengeteg háború és a hatalom iránti igény különösen jelen volt a nyugati és keleti civilizáció életében egyaránt.

A kabbala üzenete

A miszticizmus felé vezető utak, a természeti erők megértése és a szellemvilágban remélt segítségnyújtás hozzáférésére irányultak.
A Zohárt olvasva az embernek (aki a jógát ismeri) olyan érzése támadhat, hogy egy olyan keleti misztikus irodalmat olvas, mely a zsidó vallás hitrendszerén és hagyományain keresztül segít a jóga gyakorlásában és a megvilágosodásban.
Az ősi szövegek könyvbéli terjedésének, magyarázatokkal ellátott értelmezések és vallási iránymutatások kora volt a Zohár keletkezésének az időszaka, a világban. Az ősi tudás fénylik föl a Zohárban is és még a magyarázatok által is csak viszonylag szűk rétegnek érthető és fölfogható tanításokat tartalmaz.
A Kabbala tanításain keresztül beavatást nyerhetünk az ősi misztikum világába, melyről egyre inkább kiderül, hogy bár elnevezéseiben a mai kor tudományos elnevezéseitől eltér, de gondolkodás módjában és világnézetében nagyon is közel áll a modernnek nevezett korunk tudományos megközelítéseihez, akár a pszichológiát, társadalom tudományokat vagy a fizikát és asztrofizikát nézzük. Csak képesnek kell lenni olvasni és megérteni a tanításokat.

Ajánlott írásaink:

Védák