A Vatikán a világ legkisebb (0.44 km2) kiterjedésű és lélekszámú, független állama. Olaszország fővárosában, Rómában található. 1929 ben alapították, a XI. Piusz pápa és Mussolini írta alá a Vatikán megalapításáról szóló egyezményt, az úgynevezett Lateráni egyezményt.
A Vatikán területe sokáig kertekkel és ókori római villákkal beépített terület  volt, a római császárok (Caligula, Nero) különböző versenyek, kocsiverseny és viadalok valamint kivégzések helyszíneként is használták később. A keresztény hagyomány szerint itt feszítették keresztre Szent Pétert is, akinek a földi maradványait szintén itt temették el.
Miután Nagy Konstantinusz császár bevezette a keresztény vallást a római birodalomban, 324 ben itt építették az első keresztény templomot, a Konstantinusz bazilikát.
A római püspökök hatalma ezután egyre nagyobb lett és Kis Pipin frank uralkodó adományai kapcsán, 756 ban létrejött a pápai állam, mely egészen 1870 ig fenn is maradt. Legnagyobb kiterjedése 1860 ban volt, amikor több mint 41 000 km2 területen, több mint 3 millió ember lakta és tengertől tengerig terjedt a határa.
Folyamatosan a keresztény egyház székhelyéül szolgát, és a mindenkori Pápák lakhelye is volt, bár ebben az időben a pápák még nem a mai Vatikán területén laktak, hanem a Lateráni vagy Quirinale palotában.
A pápaság történelmi folyamatosságát a területen, az Avignoni fogság és Napóleon törte meg rövid időre de ezt leszámítva a kezdetektől az európai és később a világi kereszténység központjának számított.
1870 ben a franciák kivonulása után, Viktor Emanuel (az első olasz király) bevonult a pápai államba és egyesítette Olaszországgal.
Ezt az állapotot állították helyre 1929 ben és kapta meg a Keresztény egyház (a történelmi hagyományokra való tekintettel) a Vatikán mai területét, a rajta álló ingatlanokkal.
A városfallal körülvett állam, néhány ingatlanból áll, melyek közül a legjelentősebbek a Szent Péter bazilika, a vatikáni múzeumok és a Szent Péter tér, továbbá az Apostoli Szentszék és egyéb egyházi intézmények épületei.
A Szent Péter bazilikát a keresztény hagyomány szerint Szent Péter sírjára építették, pontosabban arra a korábbi templom maradványaira, melyet az írások szerint korábban Szent Péter sírjára építettek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA Vatikán a mai napig az egyik legszentebb hely a Földön, rengeteg turistát, keresztény zarándokot vonz. A Szent Péter bazilikában, nyomon követhető a keresztény egyház története, a különböző korokban uralkodó pápák és az adott korok sajátosságai, stílusai és világhoz való viszonyuk. A bazilika gigantikus méretei lenyűgözőek, mintegy 60 ezer ember befogadására képes és a bazilika előtti téren egyszerre több mint 100 ezer hívő is imádkozhat vagy vehet részt a különböző pápa által celebrált szertartásokon. A bazilikában mindig tartanak fenn olyan termet, ahol a zarándokok, hívők imádkozhatnak és folyamatosan tartanak kisebb istentiszteleteket a mellékhajók ágaiban.
A Vatikáni múzeumban lenyűgöző gyűjtemény van kiállítva az egyház kincseiből és különböző korok tudományos eszközeiből.
A legnépszerűbb a Sixtus Kápolna 1473 -1481 ig épült és a mindenkori pápa magán kápolnája, továbbá a 19. század vége óta a pápa választó konklávék színhelye is. Mennyezet freskója Michelangelo egyik legismertebb műve, a freskó összetett, több jelenetből áll és több alakot ábrázol.
Ádám teremtése és több ószövetségi esemény is megjelenik rajta,  ezen kívül 7 ószövetségi próféta, Zakariás, Jóél, Ézsaiás, Ezékiel, Dániel, Jeremiás, Jónás. Ezen próféták, mint az Ószövetségben szereplő próféták, mind zsidók voltak és fontos részei a zsidó vallásnak is de ezzel együtt a keresztény történelemnek szintén.
Ami ettől is érdekesebb, az 5 Szibilla, azaz jósnők, akik a Delphoi, Erüthreai, Cumaei, Perzsa és Líbiai jósnők, akik szintén helyet kaptak, sőt jelentős alakként ábrázolja őket Michelangelo aki tette ezt pápai jóváhagyás, vagy ami még elképzelhetőbb kifejezett pápai utasítás mellett.

DelphicSibylByMichelangeloA Delphoi jósdáról már sokan hallhattak de azt már kevesen tudják, hogy az itt élő jósnő jósolta meg Jézus (a próféta) megszületését és annak körülményeit.
Az Erüthreai jósnő a legenda szerint Noé egyik fiának felesége volt. Cumaei jósnő, volt az aki Traquinius Supebus római királynak adta híres jóslatait 3 könyvbe megírva, amely a világ sorsát jósolta meg. A legenda szerint  9 könyv volt, de a király nem akarta megfizetni az árat amit a jósnő kért és ezért ő 3 könyvet a tűzbe dobott és fenntartotta az árat, a király ezt sem akarta megfizetni, így újabb 3 könyvet dobott a jósnő a tűzbe és a maradék háromért kérte az eredeti árat. Ez a 3 könyv maradt fenn és a benne leírtak (azaz a teljes történet egy része) amit minden időben Róma legnagyobb kincsének tartottak.
A Perzsa és a Líbiai szibillák mindketten az Apokalipszisről és a benne szereplő fenevadról szóltak.

Minden esetre nagyon érdekes, hogy az 1500 as években a keresztény egyház legszentebb helyén, ilyen jellegű és tartalmú ábrázolásokkal díszítettek egy kápolnát. A Sixtusi kápolnába vezető úton viszont keresztülhaladunk egy térkép termen is, ahol Itália és a világ különböző részeinek térképei díszítik a falakat, freskók formájában. Az embernek az az érzése támad, hogy a vatikáni múzeum épületeiben sétálva, azok festményeit, szobrait megcsodálva egy hihetetlen alapos és művészileg és tartalmilag is átgondolt képi információ átadásban van része. Itt sétálva és a Bibliát és a világ történelmet ismerve átélhetjük a kor szemléletét a történelemről és a hagyományokról és érdemes belegondolnunk, hogy ők, 500 évvel ezelőtt, mennyivel közelebb voltak a régi korok történéseihez, mennyivel több régi írásból és elbeszélésből, történetből és krónikából merítették a tudást, melyek nagy része mára már megsemmisült vagy a nyilvánosságtól elzárva lapul valahol.
A Vatikán egy máig is élő információs központ, ahol bár sok mindent nem mutatnak meg az átlag turistáknak vagy zarándokoknak de aki ide ellátogat és nyitott szemel jár, az olyan információkkal vagy gondolatokkal lehet gazdagabb, amihez hasonló élményben a világ nagyon kevés helyén részesülhet, nem beszélve a hely spirituális hatásairól.


Jeruzsálem – ahol 3 vallás találkozik

NINCS KOMMENT

Válaszol