jóga

Napjainkban egyre inkább kezdenek “trendiek” lenni a keleti tradicionális vallási és filozófiai irányzatok és az ezekhez tartozó egészségtudatosság, mely a testgyakorlásokon át az étkezési szokásainkon keresztül a mentális kondicionálásunkig szinte egész életünkre kiterjedő rendszert alkot.

A jóga terjedése a modern világban

Ebben az írásban nem mennék bele történelmi áttekintésbe, de tény, hogy az Egyesült Államokban – amely vallások tekintetében, egy igen sokszínű ország -, ezek az elsősorban indiai irányzatok, a jóga, a védikus szemléletek vagy a Buddhizmus, már a 70 es években elkezdett mkomolyan terjedni.
Elsősorban a II. világháború és az azt követő 20 év forrongó és háborúval fenyegető, sőt a vietnami háború esetében, ismét valós és konkrét veszteségekkel járó nehéz időszakában, az emberekben fokozódott a béke iránti igény, a békés egymás mellett élés igénye, a világbéke, a szeretet és a megértés korszaka iránti igény. A hatvanas-hetvenes évek hippi mozgalmai, melyek egyrészt a kábítószerek terjedésével és az ebből adódó módosult tudatállapotoknak köszönhetően, a gátlások feloldásában és ez által a szexuális forradalmakban nyilvánult meg, másrészt a fokozott szabadság vágyban és önmegvalósításban tört ki az emberekből, elkezdtek rámutatni arra, hogy az emberek hatalmi eszközökkel teljes mértékben nem uralhatók már.

A politikai vezetők, hamar felismerték, hogy a hippi szemlélet, bár egy más gondolkodás előtörésével jár, de ugyanakkor társadalom kohéziós szempontból, nagyon sok negatív eredményt hordoz, mert egy gátlásaitól megszabadult társadalom, egyre kontrolálatlanabbá válik, egyre inkább elveszítik a vezetők az irányítást és egyre inkább ki vannak téve kiszámíthatatlan mozgalmaknak és eseményeknek.

Nem véletlen, hogy a reklámipar és a reklám pszichológia kialakulása és tudományos szintre lépése is, épp erre az időszakra tehető.

Ahogyan elkezdték kutatni a kábítószerek hatásait, elkezdték felismerni, hogy az ember nem csak erőszakkal uralható, azaz nem csak a fizikai korlátok felállításával, hanem az elméje által is. Rájöttek, hogy az agyunk jutalmazó és gátló központjaira, a drogok közvetlenül is hatást gyakorolnak és ez által jobban felszínre törnek a mélyebb személyiség struktúrák és az agy reakciói a külvilág ingereire.

A reklám pszichológia által elkezdődött az emberek manipulálása a különböző sajtótermékeken keresztül, melyben az akkortájt elterjedő televízió kapta a legnagyobb szerepet.

Mivel ebben az időszakban (a hidegháború idején) a társadalom stabilizálása volt a legnagyobb feladat (nem csak az Egyesült Államokban de a nyugati országokban és a szocialista országokban is), ezért az USA- ban ekkortájt, elsősorban indiai vagy más keleti emigránsok által megjelenő, jógával, vagy védikus szemléletekkel foglalkozó spirituális emberek tanításai egyre inkább kezdtek elterjedni.
A politikai hatalom nem nagyon akarta gátolni ezeket az irányzatokat, mert veszélytelennek tartották, hisz a békére és a békés egymás mellett élésre tanítottak, azt hangsúlyozták, amit az indiai kasztrendszer már több száz évvel korábban. Nevezetesen, hogy mindenki fogadja el a sorsát és ezen belül éljen teljes életet.
Ez a vallási irányzat nem volt harcias, nem akart senkit elnyomni, leváltani, nem üldözött senkit és semmit, tehát veszélyt sem jelentett.

Ezen ősi tanítások és filozófiák kapcsán – azokat gyakran jól kicsavarva vagy elferdítve –  a belső (látszólagos) stabilitás és hit megteremtésével már jól meg lehetett alapozni különböző üzleti szellemű, önmegvalósítással és „személyiség fejlesztéssel” foglalkozó könyveket, melyeket félig ebben a szemléletben gondolkodó de másik felükkel az anyagi és üzleti világban élő, sikerírók egymás utáni best-sellerei lettek.

osho 1Az Amerikában sikeressé vált keleti tanítók, jógik, szellemi vezetők kezdték meghozni a kedvet más ilyen ambíciókkal vagy tudással rendelkező embereknek is, hogy „szerencsét” próbáljanak, de már nem csak az Egyesült Államokban, hanem nyugat Európában is.
Így kezdtek elterjedni a különböző jóga iskolák és irányzatok a nyugati világban.
Ugyanakkor viszont a Brit gyarmatosításnak köszönhetően,  nagyon sok nagy európai gondolkodóhoz jutottak el már jóval korábban az indiai szemléletek, gondolkodás és a védikus filozófia, mely szép lassan beillesztődött az európai gondolkodók egy részének filozófiájába és műveikbe.

A jóga Magyarországon

Magyarországon és a keleti blokk szocialista országaiban, ebben az időszakban a politikai vezetés megpróbált szinte mindent kizárni, ami kívülről jöhet és nem a Szovjetunió irányából érkezik.
Bár a 19. század elején, a polgári társadalom kialakulása és liberalizmus hatására, egyre több információ juthatott be keletről, de a világháború utáni kommunista nézetek minden ideológiát üldöztek, ami nem a kommunizmust hirdette.
Ezért nálunk inkább az értelmiségiek körében, akik klasszikus műveltséggel rendelkeztek, vagy tanulmányaik során ezzel foglalkozhattak, kezdte felütni a fejét a jóga és a védikus gondolkodás.
Ezek az emberek viszont sem nem tudták ezt széles körben terjeszteni, sem nem tudták tudásukat, ismereteiket mélyíteni, legalább is úgy ahogy azt szerették volna, mert nem lehetett utazni, sem keletre, sem nyugatra és az elérhető irodalom is eléggé korlátozott volt.

A rendszerváltás után, viszont a határok kinyíltak, az internet megjelenésével a kilencvenes évek végétől az elérhető irodalom is egyre szélesebbé vált és azok az emberek akik a jógával és annak filozófiai, tradicionális és irodalmi hátterével foglalkoztak, elkezdhették elmélyíteni a tudásukat, kapcsolat rendszereiket és alkalmazni mindezt a munkájukban és az önkifejezésükben.
Ezeknek az embereknek hála, Magyarországon nem a nulláról kellett mindent felépíteni, hanem voltak, vannak akik az alapokat letették ezen a területen.

Napjainkban, a gazdasági átrendeződések hatásaival és a világ újra polarizációjával küzdünk. Sokszor az emberi kapcsolatokat a pénz és az egzisztencia utáni hajsza alakítja. Ezért gyakran a kezünk közül lassan kicsúszó anyagi dolgokhoz való görcsös ragaszkodás és a kényszerből született elengedés és elfogadás állapotát is megéljük. Ezek a krízishelyzetek megpróbáltatást jelentenek, testnek, elmének, szellemnek és értékrendnek is. A modern kor embere, már nem a nagy járványokba pusztul el, hanem a stressz, a szorongás és az ebből adódó pszichoszomatikus betegségekbe, melyek szív és keringési betegségek, daganatos betegségek és autoimmun betegségek formájában a vezető halálokok a modern társadalmakban.
Ehhez társul az egyre kevésbé egészséges táplálkozás és ennek  további civilizációs ártalmakban megtestesülő formái, valamint a mozgás szegény életmód és az emberi kapcsolatok leértékelődése.

De itt van nekünk egy komplett szemlélet, gondolkodásmód és világfelfogás, mely az elme megnyugtatását, a test karban tartását és a lélek boldogságát egyaránt szolgálja.
Aki már próbálta az nagy valószínűséggel építi be az életébe és aki kapcsolatba kerül vele az rácsodálkozik arra a végtelen sok lehetőségre – adományra – amihez ezen az úton keresztül eljuthat.

Ajánlott írásaink

 

Nyugtató és altató teakeverékek házilag

NINCS KOMMENT

Válaszol