higgs bozon

A “Higgs-bozon” Higgs tér és a “húrelmélet”, vagy Mindenség elmélet.

Ez a két elmélet azért nagyon fontos, mert a napjainkban zajló kutatások, melyek az atomi és mélyebb szintek megértését és az univerzum felfedezését tűzték ki célul, 10 éve elérkeztek egy határhoz, melyen nem tudnak áttörni. Ez a határ pedig a “klasszikus” newtoni és az Einstein által újra írt fizika összeegyeztetése, a kvantum fizikával.
Az einsteini fizika és a kvantum fizika között, ugyanis mélységes szakadék tátong, mert ami az egyikben igaz az a másikban nem. Bár a megfigyelések azt igazolják, hogy mindkettő igaz (legalább is a maga nemében) mégis, számos ponton teljesen ellentmondanak egymásnak.

A tudomány mai elképzelései szerint a világot alkotó anyag és energia egy atomi szinttől mélyebb szinten is létezik, sőt több dimenzióban is létező és egymásra ható “valami”.

A Higgs-bozon  és a Higgs tér.

Ezt a tudományos felfedezést, Peter Higgs skót fizikusnak tulajdonítják, aki 1960 ban publikált először egy cikket, amiben leírja, illetve feltételezi a Higgs tér és Higgs Bozon létezését, amit ZO bozon néven említ.
Az elmélet szerint, (megpróbálom nem fizikusoknak szóló leírásban elmagyarázni) a teljes univerzumot áthatja a Higgs tér, ez egy olyan tér, vagy nevezzük mezőnek, mely tartalmaz minden anyagi részecskét. Ebben a térben létezik egy bizonyos információáramlás (információs csomagok) amelyek terjednek az anyagi részecskék között, ezek a Higgs Bozonok. Ezek a bozonok adnak megjelenési formát minden anyagi részecskének, azaz más néven ezt nevezik „isteni részecskének” is, mert ezek az infó csomagok, azok melyek az anyagot létrehozzák, atomi szinten, azaz létrehozzák a különböző (sub)atomi részecskéket.
Tehát a Higgs Bozon elmélete azt mondja, hogy a teret mindenütt áthatja egy energia mező, melyben történő folyamatos változásokból jön létre illetve jelenik meg az általunk tapasztalt univerzum.

A húrelmélet

A másik elmélet szerint, mely a “húrelmélet”, vagy szuperhúr elmélet néven ismert. A húrelmélet az alapja a „mindenség elméletnek”, mely korunk egyik, legmeghatározóbb fizikusához, Stephen Hawkinghoz köthető. Az elmélet szerint, a világ rendkívül kicsi, az ember által kimutathatatlan energia húrokból épül fel, ezek alkotnak minden anyagi részecskét, szubatomi szinten, azaz minden elektront, protont, neutront …stb.

Ezek a húrok olyan kicsik, hogy szinte elképzelhetetlen kimutatni őket, méretük 10 a -35. -en méter , csak összehasonlításként egy atom átmérője 10 -10 m . Tehát nagyjából úgy aránylik egy húr egy atom méretéhez, mint egy atom mérete a Tejútrendszer méretéhez.

Húrelmélet és Higgs-tér elmélet hasonlósága

Az egyik elmélet azt mondja tehát, hogy egy energiaháló (mező) szövi át a teret és ebben létezik minden.
A másik elmélet pedig, hogy a tér tele van anyaggal (sötét anyag is) és minden anyagban van energia, sőt valahogy az anyagon kívüli térben is létezik energia, sötét energia (ez a világegyetem 74 %).

Tehát mindkét elmélet feltételez egy intelligenciát, egy rendszert, egy mindenütt jelen lévő információt és energiát, vagy ennek valamiféle keverékét, mely formát és ezzel értelmet ad a világegyetemnek és teszi ezt több dimenzióban is.

A tudat kutatása napjainkban

Nem túl rég erre a rendszerre vagy információ halmazra a tudomány egy régi vallási és filozófiai hagyományokból származó kifejezést kezdett el alkalmazni, ez pedig a Tudat.
A tudat kutatás és az ezzel kapcsolatos elméletek napjainkban egyre népszerűbbek több, mély tudományos területen is. Így az asztrofizikusok, kvantum fizikusok, pszichológusok és biológusok is egyre többen foglalnak állást ebben a témában, de a társadalom kutatók is “felfedezték maguknak” a tudatban rejlő lehetőségeket. Sok kutatás viszont nem kap túl nagy nyilvánosságot, sőt bizonyára a legnagyobb titokban zajlanak.
Ennek az egyik legérthetőbb oka, hogy a Tudatnak a felfedezésével és megértésével befolyásolni lehet az embereket, de nem csak az embereket, hanem az egész világegyetemet is, ez pedig óriási hatalmat jelent annak aki a működését megérti (legalább is hagyományos emberi felfogás szerint).

Mindennek ellenére sok szabadon gondolkodó tudós, vagy kutató kezd el publikálni ebben a témában elsősorban az agykutatás, a pszichológia és az asztrofizika, kvantum fizika témakörök kapcsán. Ezen tudomány ágak kutatói, orvosai, tudják pontosan, hogy minden ember képes arra, hogy valamilyen végső soron megmagyarázhatatlan és definiálhatatlan módon, az emberi élő szervezetével felfogja és érzékelje és ezek alapján egy fizikailag leírhatatlan módon megalkossa önmaga és a világ viszonyát valahol, valamiben amit tudatnak neveznek.
A fizikusok pedig merítve az ősi tradicionális tudásokból, és filozófiákból elkezdték elfogadni, vagy a kutatásokban foglalkozni ezen tudat természetével és megpróbálják az anyagi és energetikai szinten alkalmazni a saját rendszereikre.

Lábjegyzet

Nagyon elképzelhetetlen, hogy a világegyetemben minden spontán alakul(t) ki, hisz hihetetlen rendszereket és szerveződéseket ismertünk meg az elmúlt 100 évben, akár a csillagok és bolygók mozgása, akár az atomi szintű anyag kifejeződése, akár a földi élet bonyolultsága által.  Ezért bizonyosan létezik egyfajta intelligencia a világegyetemben, amely hatással van az energiák és energia alapú anyag áramlására, kialakulására és kifejeződésére.
Einstein úgy fogalmazta meg saját munkásságát, hogy egyetlen dolgot szeretett volna megérteni egész életében, ez pedig nem más, mint “Isten gondolkodása”.
Nagyon úgy tűnik, hogy teljességében sosem fogjuk megérteni ezt a rendszert, de minél többet értünk meg belőle, annál jobban tudunk azonosulni vele, annál jobban tudunk létezni benne, annál értelmesebben tudjuk élni az életünket.

Ajánlott írásaink, hasonló támákkal


A három guna – avagy a teremtés energiája

NINCS KOMMENT

Válaszol