transcendens

A transzcendencia egy többféleképpen meghatározott filozófiai és teológiai fogalom. A szó a latin transcendo – átlépek –  igéből származik, és olyan lehetséges valóságra utal, amelynek megismeréséhez az embernek át kell lépnie köznapi értelemben vett határait. Hasonló értelemben használatos az ugyancsak tág jelentéskörrel bíró „természetfölötti” szó is.

Hit és a tudomány

A vallásos szóhasználatban a transzcendencia kifejezéssel elsődleges értelemben a teremtetlen létezőre, vagyis Istenre szokás utalni. Ugyanakkor a két szó tartalma közé mégsem lehet egyenlőségjelet tenni.
A transzcendencia fogalomkörébe tartoznak mindazon tartalmak (értve ezalatt személyeket és állapotokat egyaránt), amelyek megközelítésére az emberi megismerés biológiailag és fizikailag is leírható és értelmezhető fogalmai, alkalmatlanok. A transzcendens világ, tehát a konvencionálison túli terület, a transzcendencia pedig a belépés erre a területre.

Azonban ez a szó csak egy ember által alkotott kifejezés valamire amit már rég és oly sok féle képen meghatároztak.
Már az ősember is vélhetően hitt valami féle természet feletti erőben, ami befolyásolja az élővilágot, majd az emberiség tudományos fejlődése kapcsán a tudomány, mikor a határaihoz érkezett, akkor valami természet fölötti erőt, rendszert nevezett meg a világegyetem irányítójának vagy nemes egyszerűséggel tett egy nagy kérdőjelet.
A különböző vallásokban az ember és a hozzá tartozó spirituális lény, mely egy közös egységet alkot és nevezik léleknek vagy egyéb nyelveken bármi másnak, szerves része a világnak és azon keresztül Istennek.

Az anyag szemléletű tudósok, a mai napig nem tudják pontosan leírni a világot a saját eszközeik és nyelvük által. Inkább csak elméletekkel próbálják elképzelni a számukra elérhetetlent. Ezen elméletek alátámasztására, gyártanak különböző szerkezeteket, mérő berendezéseket, esetenként több milliárd dollárért.

A legfontosabb kérdésekre a tudomány, “még” nem tud válaszolni

Bár a tudomány, technológiai szinten rengeteget fejlődött az elmúlt 100 évben, de az igazán lényeges kérdésekre a mai napig nem képes egyértelmű válaszokat adni, mely a saját értelmezésében bizonyítható és egyetemes megállapításokat adna a következő dolgokra.

Miből áll az anyag pontosan és hogyan épül föl?
Pontosan mi az energia és miből jön létre?
Létezik-e világ az emberi érzékelésen túl, azaz hány dimenzió van?
Hogyan keletkezik, raktározódik és terjed vagy jön elő egy emberi gondolat?
Mekkora a világ amiben élünk?
Van-e élet a Földön kívül?
Mi az idő vagy létezi-e egyáltalán?

Ezen kívül még számos, sőt szinte végtelennek tűnő kérdés sorozatot is feltehetnénk és egyikre sincs kielégítő és pontos válasz a tudomány szempontjából.

A tudatosság rovatban a fenti kérdésekre és még nagyon sok hasonló és érdekes kérdésre próbálunk meg válaszokat adni vagy inkább nézőpontokat ismertetni.
Ezen nézőpontok egyrészt a legújabb és legmodernebb módszereken és kutatási eredményeken alapuló tudományos nézetek, másrészt az ősi tradícionális tudás és világképek ismertetései, melyek nagyon sokszor illeszkednek egymáshoz.
A döntést pedig minden esetben a kedves olvasóra hagyjuk, mi csak a lehető leghitelesebben szeretnénk itt megmutatni és leírni mindent amit ebben a témában fel lehet lelni az emberiség történelméből és eddigi hagyatékából.

Ajánlott írásaink, ebben a témakörben


A tudatosság fejlődése – az intuíciók szintje

NINCS KOMMENT

Válaszol