Cimkék Posts tagged with "pszichológia"

pszichológia

Az álmainkban megjelenő személyek nem külső résztvevői az életünknek, hanem saját személyiségünk részletei.
Ha valaki valakivel álmodik, lehet az egy közeli hozzátartozója, régebbi ismerőse vagy csak egy számára felületesen ismert személy, akkor nem az adott személy jelenik meg az álomban, csupán annak a személynek a képében egy saját személyiség részletünk.

Az álomfejtés sorozat korábbi részeiben ismertettem azt a 9 archetípust, amely minden emberben ősidőktől fogva kódolva van. Ezek az archetípusok nem csak az álmainkat de egész életünket meghatározzák, egyfajta kódként. Az álmok csupán üzenetet közvetítenek a tudatalattink és a tudatosabb énünk között.
Az archetípusaink közül a legmélyebb személyiség részletünk az úgynevezett Árnyék.

Az Árnyék

Az árnyék az álomban az álmodóval azonos nemű személyként jelenik meg, és az álmodó legtöbbször nem emlékszik vissza rá. Lehet egy ködös, ösztönöktől vezérelt alak, amely időnként az álmodó mögött áll. Az álom kezdetekor látszólag az álmodóval ellentétes nemű, de az álom további részében kiderül, hogy az valójában az álmodóval azonos nemű.
Az árnyék azokat a képességeket testesíti meg, amelyeket az álmodó sosem fejlesztett ki magában, amiket mindig elutasított.
Az álmodó jellemének azokat a tulajdonságait öleli fel, amelyeket sosem ismert föl magában, amelyeket tagadott és amiről nem akart tudomást szerezni. Minden emberben ott lakozik az ő árnyéka, személyiségének az a része, amit még nem sikerült megismernie.

Az érzékeny áldozatkész ember árnyéka lehet erőszakos és önző, a hősé gyáva, a művész árnyékát esetleg szadizmusra való hajlam jellemezheti. Az árnyék a nagy ellentétek megtestesítője.

Fájdalmas felfedezés az árnyékkal való találkozás, mivel az ember számára megrázó élmény saját “legrosszabb” oldalának megismerése. Ha mégis sikerül alázattal közelíteni saját Árnyékunkhoz, megismerni és elfogadni őt, akkor az ember képessé válik elfogadni saját magát és ezzel eljuthat oda, hogy nem akar többé megfelelni másnak vagy másoknak, csak saját magának. Ha nem tagadja többé önnön negatív tulajdonságait, hanem büszkén vállalja önmagát képessé válik a kiteljesedésre. Ez a “kulcs” pedig más emberek megértéséhez is elvezeti az embert.

Ha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy saját Árnyékunkat megfigyeljük, létezését elfogadjuk, és annak ismerjük el, ami, akkor olyan realitást teremthetünk, amely a valóságon, és nem a fantázián, az illúzión alapul. Sokszor csak így lehetséges újjáéleszteni olyan képességeket, amelyeket a személyiség rossz, romboló hatású oldalával együtt tudatosan elnyomtunk, eltemettünk magunkban.
Ezt az Árnyék mögé rejtett életenergiát nem ellenségnek kell tekinteni, hanem sokkal inkább tanítónak, aki megmutatja gyengeségeinket.

Létezik egy  jó módszer arra, hogy saját Árnyékunkról nagyjából képet kapjunk.

Kössük össze azokat a tulajdonságokat, amelyeket más embereknél leginkább elutasítunk, valamint azokat, amelyek más emberekkel való kapcsolatunkban a legtöbb nehézséget okozzák.
Az ember hajlamos azt hinni, hogy az így létrehozott “lénynek” semmi köze sincs őhozzá. Azonban ha megkérdezzük családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat arról, hogy az így létrehozott Árnyéknak egyes tulajdonságait felfedezik-e bennünk, akkor a válasz IGEN lesz. (Feltéve ha őszintén válaszolnak.)
A makacs elutasítással, amellyel mások bizonyos tulajdonságait fogadjuk, valójában csak leplezzük attól való félelmünket, hogy pontosan ezeket az elutasított viselkedési formákat és véleményeket felfedezhetjük saját magunkban is.

Az álomban az Árnyék gyakran olyan személy képében jelenik meg, akitől félünk, akit elutasítunk, vagy akit irigylünk. A vele való találkozást kellemetlennek érezzük, és pont ez az, amiért nem lehet kikerülni azt, és szükségszerűen be kell következnie a találkozásnak.
Az igazi fejlődés akkor kezdődik, amikor Árnyékunk megjelenési formáit elkezdjük megismerni, elfogadni, ahelyett, hogy homokba dugnánk a fejünket és nem vennénk róla tudomást.
Amint Árnyékunkat megismertük, elfogadtuk, az eddig elutasításra és védekezésre használt energia felszabadul, és saját fejlődésünk szolgálatába állítva felhasználható kreativitásra, tanulásra, fejlődésre és egy boldogabb és tartalmasabb élet kialakításához.
Ha valakiben nincs meg a hajlandóság arra, hogy személyiségének mindkét oldalát, a világosat és a sötétet is kutassa, annak olyan korlátokkal kell élnie, amelyek beszűkítik látókörét, behatárolják élete gazdagságát.

Megismerni saját Árnyékunkat, lehet, hogy elsőre félelmetesnek és talán szükségtelennek is tűnhet és mivel az álmainkból nagyon ritkán tudunk rá visszaemlékezni, így nem is egyszerű feladat. De a fent ismertetett technikával tudatosíthatjuk önmagunkban és így az álmokban is könnyebben felismerjük és könnyebb lesz emlékezni rá. Az Árnyékunk megismerése az egyik leghasznosabb dolog a boldogsághoz vezető úton.

Álomfejtés 2. rész – a belső nő és belső férfi

A jungi személyiség pszichológiáról szóló előző írásban, szó volt a személyiséget meghatározó négy fő területről, amely az álarc, az árnyék, az anima és animus valamint a selbst.
Ebben a részben a négy férfi archetípust és a négy női archetípust ismertetem.
A korábbi írásban szó volt arról, hogy minden férfi és minden nő rendelkezik egy a nemével azonos nemű archetípussal és a nemével ellenkező nemű archetípussal is.
Ezt azt jelenti egyszerűbben fogalmazva, hogy minden nő rendelkezik egy férfi tulajdonságokat hordozó belső énnel és fordítva a férfiak is rendelkeznek egy női tulajdonságokat hordozó női énnel. Azt is mondhatnánk, hogy mindannyiunkban él egy ellenkező nemű személyiség rész, melyet a kora gyermekkorban tapasztalt hatások alakítottak ki bennünk. A jungi megközelítés szerint a bennünk élő személyiség egy területe az anima és animus, mely a női és férfi archetípusokat hordozza magában az egyénre jellemző módon és arányban. Tehát mindenki hordozza az összes női és férfi archetípust is de az, hogy épp melyik dominál a velünk azonos neműekből és melyik az ellentétes neműekből, az adott élethelyzet, fejlődési szint és önismeret függvénye.

Nézzük a négy férfi és négy női archetípusokat:

A 4 férfi archetípus

A király, határozott, erős és uralkodó. Alattvalói félik és tisztelik. A király erős, hogy megvédje birodalmát és alattvalóinak jó életet, biztonságot nyújtson de elvárja a feltétel nélküli tiszteletet és alázatot. Döntést hoz, cselekszik még akkor is ha ez áldozatokat követel és igazságos, kegyelmes ha arra van szükség. Ennek az archetípusnak az árnyéka az erőszakosság, zsarnokoskodás és kizsákmányolás.

A mágus, a bölcs és nagy tudású, aki önmagával és a természet erőivel összhangban él, ismeri a spirituális utakat és módszereket. Képes befolyásolni mindenkit még a királyt is. A mágus árnyék személyisége aki visszaél a hatalmával és így befolyásol másokat. A tiszta szívből és szeretetből történő önzetlen mágia a fehér mágia, a zsarnokoskodást, halált és pusztulást, mások kihasználását előtérbe helyező mágia a fekete mágia.

A harcos férfi archetípus aki a célt mindenáron eléri. Nem retten vissza semmilyen áldozattól. Az erő és a hűség megtestesítője de annyira eltökélt a cél végrehajtására, hogy önmagát sem kíméli. Nem fél a haláltól, a kudarctól csak megy előre és ha elért egy célt, kitűz egy újabbat. Látszólag érzelem mentes vagy képtelen mások számára érzelmeket kimutatni. Ennek az archetípusnak az árnyéka a félénkség, gyávaság (melyet mindenáron le akar győzni önmagában és ezért a végletekig bizonyítani akar) és az önbecsülés hiánya. Ha a harcos személyiség negatívba hajlik, kegyetlen és érzelem mentes lesz, semmilyen erkölcsi meggyőződést nem fogad el, csak gépiesen megy előre. Szinte vágyja a bukást, az olyan célt mely végre meghaladja a képességeit mert ezzel a halálban a megsemmisülésben végre megszabadulhat az árnyékától.

A szerető férfi archetípus, az igazi művész lélek, aki imádja a szépet és az érzékit. Ez az archetípus aki legjobban át tudja magát adni a szeretet érzésének, emberi kapcsolatait a szeretet hatja át és az elfogadás. Nehezen viseli a magányt, mert minél több szeretetteljes kapcsolatra vágyik. Ez az archetípus a leghumánusabb, ezért az emberközpontúság, a demokratikus értékek igazi képviselője. Ha ezt az archetípust az árnyéka vezérli, akkor az érzéki vágyak hajszolásába kezd, vágyait folyamatosan változtatja, sosem tudja azokat igazán kielégíteni így személyisége széteshet és depresszíóssá válik. A vágyak hajszolása extrém helyzetekbe is beleviheti, mely szintén a személyiség széteséséhez vezet.

A 4 női archetípus

A királynő a női uralkodó, aki egy férfi uralkodóhoz hasonlóan képes irányítani az alattvalóit, megteremteni számukra a biztonságot, de női tulajdonságait előtérbe helyezve bölcs anyaként az életet és a család szentségét még jobban támogatva. A királynő igazságos és jó, erős ha kell és megértő ha erre van szükség. Tévedhetetlen és erényekben gazdag. Ha nem képes a királyi tulajdonságait jól használni, akkor megfosztják a hatalmától. A királynő mindig a király utóda a trónon vagy helyettesítője illetve kiegészítője. A királynő negatív személyisége a zsarnok és gyenge, aki mindenkitől fél és ezt a hatalmával igyekszik ellensúlyozni.

Az anya archetípusa, a sztereotípiák és a kulturális különbségek miatt rendkívül vitatott. Az anya az életet adó és fenntartó, aki az emberiséget fenntartja. Áldozatos, az utódaiért mindent megtesz, önmagát alárendeli a szerepének. Képes megtisztítani a teret és új életet létrehozni. Az anya árnyéka a gondatlan és felelőtlen, szadista vagy mazochista személyiség mely nem csak a gyermekei de a környezete felé is megnyilvánul.

A bölcs asszony archetípus aki látja és érzékeli a spirituális világot, aki érti az élet igazi értelmét ezért kitűnő segítő, lelki tanácsadó. Több tipikus hivatás köthető ehhez az archetípushoz, mint a papság, orvoslás vagy a tanítás. A bölcs asszony árnyák oldala, ha hatalmát, tudását és érzékenységét arra használja, hogy visszaéljen ezzel és másokat kihasználjon, tönkre tegyen. A bölcs asszony negatív oldalon boszorkánnyá válik.

A szerető női archetípus a nő mint a férfi vágy legfőbb tárgya megtestesítője, a csábítás az egyesítés és az erotika egy szemében. Ez az archetípus a nőiesség minden bájával és szeszélyével csábítja a férfit és igyekszik megteremteni a tökéletes harmóniát férfi és nő között. Az érzékiség, az életigenlés a negatív oldalra átcsapva hedonizmusba és féktelen szeszélyben és kiszámíthatatlanságba csaphat át. A szerető nő árnyéka gonosz, bántó, rosszindulatú és a világtól elzárkózó az élet értelmét és szentségét tagadó lehet.

Mikor a yungi pszichológiáról és archetípusokról beszélünk elengedhetetlen, hogy beszéljünk a selbstről.
A selbst az ember legmélyebb énje. Az állarc – persona és az árnyék egyben, ahogy a ying és yang jel a világ ellentéteit és ezzel egységét szimbolizálja, úgy jelenti a selbst a teljes és legmélyebb ént, melyben tudatos és tudattalan, kifejezett és elfojtott egyaránt van jelen.
A selbst megértése és megélése megfelelő önismeretet és élettapasztalatot igényel. A selbstben benne van a világról alkotott teljes képünk vagy ha a keleti gondolkodás szerint akarjuk kifejezni, az a lélek vagy önvaló amely a testben a világot tapasztalja. A selbsben él az anima és animus és a létező összes archetípus mellyel a lélek valaha is kapcsolatot teremtett.

Az archetípusok – álomfejtés a személyiségünk részeinek megismerésével.

Korábbi írásomban már foglalkoztam az archetípusokkal az álomfejtés kapcsán.  Most egy kicsit mélyebben szeretném körül járni a jungi pszichoanalitika szerint, egy több részes sorozatban.

Carl Gustav Jung a múlt század egyik legmeghatározóbb pszichiátere, munkásságát nem csak a kor irányzatai mint pédául Freud munkássága de a keleti filozófiák és pszichológiai megközelítések is jelentősen befolyásolták.
A jungi megközelítés szerint az ember személyiségét a kollektív tudattalanban létező személyiség típusok határozzák meg.
A jungi pszichológia ebből a szempontból a személyiséget négy fő részre osztja, mely a persona, az árnyék, az anima és animus valamint a selbst.

A persona az ember azon személyisége, melyet magára ölt bizonyos élethelyzetekben. Például ahogyan viselkedik a munkahelyen, munkatársként vagy beosztottként, ahogyan az ismerősei vagy a barátai, családja vagy egyéb emberi kapcsolataiban megnyilvánul. A persona szó latinul állarcot jelent, melyet a színészek öltöttek magukra a szerepeik eljátszásához.
Az ember álarcai is különbözőek lehetnek és rendszerint a legtöbb ember több különböző álarcot használ az életeinek különböző területén, attól függően, hogy az adott élethelyzetben milyen szereppel azonosul és ehhez milyen megküzdési stratégiát választ.

Az árnyék a személyiség azon része amit elnyomunk magunkban, rendszerint azok a tulajdonságok és megnyilvánulások, melyeket leplezni akarunk, mert úgy érezzük nem segítik az életünket, sőt kifejezetten gátolják az érvényesülésünket, a sikereinket. Ezek a tulajdonságok leggyakrabban az álarcokban markánsan megjelenő és mások által jól ismert tulajdonságaink totális ellentétei.
Így az álarcaiban, a mindennapi kapcsolataiban szelíd ember árnyéka agresszív, a bátoré félénk, az erőssé gyenge stb.
Az emberek többsége rengeteg energiát fektet abba, hogy a személyiségének árnyék részét elnyomja, mert úgy érzi rendkívül hátrányos lenne azt megmutatnia. Így az árnyék személyiségünk a fenti tulajdonságokból alakul ki és mélyen a tudatalattinkban él.
De tévedés azt hinni, hogy nincs hatással az életünkre. Az árnyék folyamatosan beleszól az életünkbe, szítja a konfliktushelyzeteket, érzelmi megnyilvánulásokon keresztül felszínre akar törni és az elfojtására tett folyamatos erőfeszítések gyakran lemerítik az embert, sőt gyakran betegségek alapjait is megteremtik.

A személyiség harmadik része az anima és az animus. Ezek a szavak akaratot vagy szándékot jelölnek, hím és nőnemben. Az anima és az animus valójában a bennünk élő férfi és nő. Minden emberben létezik egy férfi és egy női személyiség egyszerre.
Úgy is felfogható, hogy a nemünkkel azonos személyiség archetípus a persona és a nemünkkel ellentétes pedig az árnyék. Viszont az a megközelítés is helyes, hogy egy férfiben is megjelennek férfias tulajdonságok, férfias archetípusok és ugyanígy nőies tulajdonságok azaz női archetípusok. A nőkben ugyanígy, egyszerre van jelen a női archetípus és a férfi archetípus, vagy archetípusok.

Az archetípusok olyan emberképek, melyek mesékben, mondákban és a különböző hagyományok történeteiben megjelenő, tiszta személyiségek. Ilyen lehet a király, királynő, a mágus, a bölcs, a harcos, a szerető, az anya stb.
Az archetípusok olyan tulajdonságokat hordoznak, melyek kifejezik az adott archetípusra legjellemzőbb komplett személyiséget. Így például a király archetípusa, uralkodó, hatalmas, minden hatalmat a kezében tartó. Ha pozitív személyiség akkor alattvalóinak biztonságot nyújt, bölcsen és igazságosan uralkodik felettük, erejével és tudásával az általa vezetett közösséget felemeli és jó életet teremt számukra.
Ha negatív a király archetípus személyisége, akkor elnyomó, zsarnok és kegyetlen. Az archetípusokba nem keveredik semmilyen egyéb, az archetípusra nem elsődlegesen jellemző tulajdonság.
Számos archetípus létezik, így a persona és az árnyék is megjelenít archetípusokat és nem csupán tulajdonságokat, ahogyan az anima és animus is.

A következő részben a 4 női és 4 férfi archetípusról írok.

Személyiség pszichológia – a bennünk élő másik nem

Kudarc élményből tehetetlenség vagy fejlődés?

Martin Seligman az 1960 as években már elismert kutató volt, amikor a Pennsylvania Egyetemen kezdett kísérletekbe, illetve kapcsolódott be már addigi kutatásokba a tanulható emberi viselkedések és érzelmek területén.
Seligman, kutyákkal végzett kísérleteket, mely alkalmával az állatokat olyan speciális ketrecekbe helyezték, ahol a padlóból gyenge de kellemetlen áramütésekkel ösztönözték őket arra, hogy találjanak kiutat a kellemetlenségek elkerüléséhez.
A ketrecbe helyezett állatok egy részének olyan akadályokat iktattak be, melyeket átugorva, megkerülve vagy valamilyen kart megnyomva, lehetőségük volt a ketrec olyan területére húzódniuk, ahol nem volt áramütés és így elkerülhető volt számukra az ebből fakadó kellemetlen érzés.
Voltak olyan kutyák akiknek erre nem volt módjuk kezdetben a kísérletek elején, mert úgy volt kialakítva a ketrec, hogy nekik nem volt “menekülési” lehetőségük de később nekik is lehetővé tették a menekülés különböző formáit.
A kísérletek éveken keresztül folytak, sok kutyával, hogy teljesen ki tudjanak zárni minden tévedési faktort. Az eredmények nagyon érdekesek lettek, ugyanis bebizonyították, hogy az állatok képesek elsajátítani a tehetetlenséget, pontosabban rá lehet őket nevelni a tehetetlenség állapotára.

Azok a kutyák, akik átéltek olyan helyzeteket ahol nem volt módjuk elkerülni, leállítani az őket ért kellemetlen és esetenként fájdalmas hatásokat, azok később mikor már tehették volna sem tettek semmit ennek megszűntetésére, csak szűkölve tűrték, amíg magától meg nem szűnt a hatás.
Azok a kutyák akik egyszer megoldást találtak (mert lehetőséget biztosítottak nekik) arra, hogy megszűntessék vagy előre elkerüljék a kellemetlenséget, azok minden helyzetben addig próbálkoztak, amíg ez nem sikerült vagy amíg véget nem ért az áramütés.

Bár ezek a kísérletek elég kegyetlennek tűnnek és biztosan azok is voltak a kutyák számára de a legismertebb pszichológiai folyóiratok vezető cikkben közölte őket.

Ennek kapcsán Donald Hirito japán kutató, egy kicsit később, szintén egy amerikai egyetemen, megcsinálta ezeket a kísérleteket, átdolgozva emberi alanyokkal is. Ő nem áramütést, hanem kellemetlen hangokat használt a jól felépített és mindenre kiterjedő kísérletekben.
Ezekkel sikerült alátámasztania Seligman kutyákkal végzett kísérleteinek az eredményeit az emberek vonatkozásában is.
Tehát azt, hogy a komplex érzelmek, mint a tehetetlenség, tanulható (tanítható) folyamat az embernél is.
Ez a következtetés igen megdöbbentette a tudományos világot.

Seligman a 20. ik század legtöbbet idézett kutatója lett.

A tanulható érzelmek és viselkedés mintákra nagyon sok egyéb kísérlet és bizonyíték született azóta, de a fentiek konklúziójaként elmondható, hogy az emberekre is jellemző az a tulajdonság, hogy megtanulnak (és megtaníthatóak) tehetetlenül viselkedni, ha olyan helyzetbe kerülnek, ahol nem tudják elkerülni a szenvedést.
Ha egy ember átesik egy fájdalmas helyzeten, traumán amit nem képes kezelni vagy megoldani akkor nagy valószínűség szerint ha legközelebb találkozik valami nagyon hasonlóval, akkor tehetetlennek fogja érezni magát és nem tesz semmit a megoldásért, csak várja, hogy minden megoldódjon vagy megszűnjön magától a helyzet és közben inkább szenved.
Aki viszont egy adott helyzeten, traumán egyszer átesik és megoldja azt, az a következő hasonló helyzetben nem fogja feladni és keresni fogja a megoldást még akkor is, ha nehezen találja is azt meg.

Persze belegondolni is borzasztó, hogy ezen tulajdonságainkat ismerve, a különböző politikai, gazdasági és egyéb hatalmi struktúrák, hogyan próbálják meg mindezt kihasználni és irányítani vagy manipulálni az embereket, ezen ismeretek birtokában.

Viszont a fentiek ismeretében, nagyon fontos megérteni, hogy még ha nem is találjuk meg a megoldást az adott problémára az életünk különböző helyzeteiben, de úgy esünk át rajta, hogy közben folyamatosan kerestük azt, akkor közben rendkívül sokat tudunk fejlődni, kipróbálunk új utakat, lehetőségeket és ezen tapasztalással gazdagabbak, tapasztaltabbak és bölcsebbek is lehetünk.
Ezért az önmagunk fejlesztése és a tudatosságunk bővítése céljából valamint a jövőbeli helyzetek megoldási lehetőségei miatt, nem árt mindezt szem előtt tartani. Ha nehézséggel nézünk szembe, mindig keresni kell a megoldásokat, még akkor is ha úgy tűnik reménytelen. Mert ennek elmulasztásával képessé válunk a tehetetlenség megtanulására.
Mao Ce Tung azt mondta, hogy „ami nem öl meg az erősebbé tesz” és ez így van, testi és lelki szinten egyaránt. Így leszünk immunisak a betegségek ellen, így erősítjük az izmainkat és a mentális állóképességünket illetve a probléma megoldási eszköztárunkat egyaránt.

El lehet fogadni bizonyos helyzetet vagy helyzeteket, de mindig érdemes a megoldásra törekedni és nem kell félni a kudarctól, mert nem az a kudarc ha valamit nem tudunk megoldani, hanem az ha meg sem próbáljuk.

A tudatosság fejlődése 1. rész

AJÁNLJUK

Fejes káposzta - Brassica oleracea convar, az emberiség több ezer éve kedvelt haszonnövénye. A görögöknél szent növényként tisztelték, mert azt tartották róla, hogy az...