guna

A védikus filozófia szerint a világ teremtése a Purusa és Prakriti táncával kezdődött.
A Prakriti az anyag (ősanyag), a Purusa pedig az anyag fölött (mögött) álló értelem.
A Purusa pedig három gunara szakadt szét. A Szatva – fény, a Radzsasz – mozgás és a Tamasz – mozdulatlanság.
Ez a három guna, inkább minőségeket jelöl. Tehát tudományos szintre lefordítva, a Szatva a fényt jelenti, annak minden misztikus és érthetetlen tulajdonságával. A Radzsasz a mozgást jelenti, az energiát ami a dolgokat mozgatja, a Tamasz pedig azt az energiát, ami a dolgokat rögzíti, mozdulatlanságra ítéli.
A Radzsasz az örök változás, mozgás, átváltozás. A Tamasz a mozdulatlanság.

A védikus filozófia szerint ez a három energia, vagy pontosabban anyagi minőség (megnyilvánulási forma) alkot minden anyagot a világegyetemben. Így az élőlényeket alkotó atomokat, molekulákat, sejteket és magát az élőlényt is.
A három guna egymáshoz viszonyított aránya minden emberben különbözik. A védikus felfogás szerint ez fogantatásunk pillanatában eldől. Születésünk után pedig akkor érezzünk magunkat egyensúlyban, ha a három guna egyensúlyban marad.
Ha az egyensúly felbomlik, az érezhetővé válik és tüneteket, majd betegségeket okoz.
Az ayurvéda gyógyászat ezen a rendszeren alapul, azaz a három guna testi megnyilvánulásának egyensúlyi kontrollján, illetve az egyensúly megbomlás esetén annak helyreállításán.
Az ayurvéda szerint a három gúnából három dósát, azaz élet energiát jelenítünk meg a szervezetünkben, melyek a Vatta, Pitta és Kapha. Ezen életenergiák szabályozzák a szervezetünket és elmebeli folyamatainkat is. Erről az ayurvédaról szóló írásban bővebben olvashatsz.

A három guna tehát létrehozza az általunk ismert anyagot és minden anyagi formát. Így minden anyagi formának megvan a jellemző energia egyensúlya, ahogy minden anyagi megnyilvánulásnak is.
Ha ezt az egyensúlyt megváltoztatjuk, vagy megváltozik, akkor az adott anyag megváltoztatja a szerkezetét, tulajdonságát is.
Így minden anyag ami a ragyogást, világosságot, légiességet, élénkséget, könnyűséget, emelkedést fejezi ki, az szatvikus jellegű, tehát a Szatva energia van túlsúlyban benne.
Minden ami mozgást, szenvedélyt, erőt, lendületet, vágyat, nyugtalanságot fejez ki, abban Radzsasz energia van túlsúlyban.
Azok az anyagok vagy megjelenési formák amik pedig a mozdulatlanságot, nehézséget, tudatlanságot, sötétséget, tompultságot jelenítik meg leginkább, azok tamasztikus jellegűek, tehát a Tamasz túlsúly jellemzi őket.

Nincs olyan anyag vagy megjelenési forma ami tisztán csak egy energiát jelenít meg, mindenben ott van mindhárom, csak az egymáshoz való arányuk különbözik.

Személyiség pszichológia – a bennünk élő ellentétek