Apokrif iratok, Nag Hammadi könyvek.

Apokrif iratok, Nag Hammadi könyvek.

Az apokrifek a bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztény iratok, amelyeket szerzőjük ugyanolyan isteni kinyilatkoztatásként, szent iratként tárt a nyilvánosság elé, de amelyek ennek ellenére nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között. Némelyikük azonban egyes korábbi bibliaváltozatokban benne volt, illetve egyes mai kisebb egyházak Bibliájában szerepel (például a kopt és az etióp keresztényekében).

Az apokrif (apokripha) görög kifejezés jelentése: „elrejtett”.

Nag hamaddiA Nag Hammadiban, talált gyűjtemény 13 ősi kódexből áll és több mint 50 szöveget tartalmaz. Felső Egyiptomban fedezték fel 1945-ben. E rendkívül fontos felfedezés számos jelentős gnosztikus szöveget hozott napvilágra – olyan szövegeket, melyekről azt hitték teljes egészében megsemmisültek a korai kereszténység magát „ortodoxnak” nevező ágával szembeni harc során – szövegek, mint például a Tamás Evangéliuma, Fülöp Evangéliuma, vagy az Igazság Evangéliuma.
Ez a tizenhárom papirusz-kódex ötvenkét szent-iratot tartalmaz azok közül, melyekre hosszú időn keresztül, mint „elveszett Evangéliumok” hivatkoztak; ezek, a meglévő testamentumok közül, azok, melyeket az ortodox kereszténység fennállására nézve legveszélyesebb és legalattomosabb kihívásnak tekint. A félelmetes ellenfelet, melyet az egyházatyák számos névvel becsmérelnek, „gnoszticizmusnak” nevezik.

A gnosztikusok

A „gnózis” és a „gnosztikus” kifejezések a mai napig a misztikus fogalmak közé tartoznak, habár az utóbbi két évtizedben mind több és több értelmező szótárban bukkantak fel.
A szó, „gnózis” görög eredetű, azt jelenti „tudás”, vagy a „tudás művelése”. Első hallásra könnyen összekeverhető a hasonló gyökerekkel rendelkező, ám éppenséggel ellenkező jelentésű  fogalommal, az „agnoszikus”-sal, mely szó szerint „nem tudást” jelent. A görög nyelv megkülönbözteti a racionális, tárgyi tudást és a tapasztalati vagy érzékelésen alapuló tudást. Ez utóbbi belső megértésből fakad és személyes megvilágosodás útján vezet el gnózishoz.

Az első században a keresztény megfogalmazás szerint a „gnosztikus” annak az anortodox csoportnak a megjelölésére szolgált, mely kivált az új keresztény közösségből. Krisztus korai követői közt láthatólag voltak olyan csoportok is, akik úgy írták körül magukat, mint olyanok, akik nemcsak egyszerűen hisznek Krisztusban és tanításában, hanem egyfajta „különleges tanúk”, vagy „az isteni megtapasztalás beavatottjai”.
Ez volt az a bizonyos megtapasztalás, vagy „gnózis”, mely Krisztus igaz követőit megkülönböztette – állításuk szerint. Stephan Hoeller magyarázata szerint, ezeknek a keresztényeknek egyfajta „meggyőződésük volt, hogy közvetlen, személyes és abszolút tudással rendelkeznek a létezés autentikus igazságairól, mely az emberi lény számára elérhető, továbbá az is, hogy ennek a tudásnak a megszerzése, mindig az emberi élet végső célja kell hogy legyen.”

nag hamadi tekA Nag Hammadi könyvtár 13 kódexet tartalmazott, melyek összesen, melyekből összesen több mint 50 iratot tudtak a kutatók elkülöníteni. Ebből csak néhány címet megemlítve: János titkos könyve, Mennydörgés –  a tökéletes értelem, A világ eredetéről, Nagy erőnk fogalma, Jézus Krisztus bölcsessége, Ádám apokalipszise, Pál apokalipszise …stb.

Alább látható néhány részlet, Tamás evangéliumából, melyet szintén a Nag Hamadi iratok között találtak meg.
(a teljes változat, több fordításban is megtalálható az interneten)

Ezek a rejtett szavak, amelyeket az élő Jézus mondott, és amelyeket Didymos
Júdás Tamás írt le, és mondta: aki megtalálja e szavak értelmét, nem ízleli meg
a halált.

1. Jézus mondta: A kereső ne hagyja abba a keresést, amíg (nem) talál, és ha
talált, megzavarodik, és ha megzavarodott, csodálkozni fog, és királlyá lesz a
mindenségen.
(Mt 7,7; Lk 11,9)

4. Jézus mondta: Ismerd meg, ami színed előtt van, és ami előled elrejtett,
nyilvánvalóvá lesz számodra. Ugyanis nincsen semmi, ami el van rejtve, és ne
lenne nyilvánvalóvá.
(Mk 4,22; Lk 12,2)

6. Jézus mondta: Boldog az oroszlán, amelyet az ember megeszik, és az
oroszlán emberré fog válni; és átkozott az ember, akit az oroszlán megeszik, és
az oroszlán* emberré fog válni.

13. És fogta őt, visszavonult, és mondott neki három szót.
Amikor pedig Tamás a társaihoz ment, megkérdezték őt:
Mit mondott neked Jézus?
Mondta nekik Tamás: Ha megmondok nektek egyet azokból a szavakból, amiket
mondott nekem, követ fogtok ragadni, rám vetitek (azokat), és tűz jön ki a
kövekből, s meg fog égetni titeket.
(Jn 8,59; 10,31)

26. Jézus mondta: A szálkát, ami testvérednek a szemében van, meglátod, a
gerendát pedig, ami a te szemedben van, nem látod meg. Amikor kiveszed a
gerendát a szemedből, akkor fogod látni kivenni a szálkát testvérednek a
szeméből.
(Mt 7,3-5)

112. Jézus mondta: Jaj annak a testnek, amely a lelken csügg! Jaj annak a
léleknek, amely a testen csügg!

(folytatás következik)

NINCS KOMMENT

Válaszol