A Rigvéda a 4 hindu szent szöveg egyike, melyről azt tartják, hogy öröktől fogva létezett. Jelentése „tudás versekben”, ez egy 1028 rövid himnuszt (verset) mantrát tartalmaz. A hagyomány szerint 30 000 éves, de a kutatók i.e. 3000 év tájékára teszik a keletkezését, illetve a legújabb elméletek szerint, az Árja nevű, nomád népcsoport hozta magával az indus völgyi civilizációba, i.e. 800 körül.
Az Árják  indoiráni  népcsoport volt, aki az andronovói kúltúra (mai Kazahsztán, Üzbegisztán, Mongólia és Oroszország középső része fenti ábra) területéről érkezett az India északi részén található, indus völgyi civilizáció területére és hódította meg azt.

Megjegyzésként szúrnám ide, hogy a legújabb kutatások és elméletek szerint a magyar ősnépek is nagy valószínűséggel az andronovói kultúrából származnak és az Árjákat az írásokban, harcos, szkíta, íjász, vadász, nomád népeknek írják le.

A 4 szent szöveg közül a Rigvéda volt az első, melyre a további 4 védát építették.
Írott formában csak a 12 századtól kezdett el terjedni (a többi védával együtt), mikor a muszlim hódítók megérkeztek erre a területre.
A védák szent szövegek, melyek nem voltak hozzáférhetőek sokáig, csak a kiválasztottak számára. Általában mesterek, jógik, papok adták tovább a verses formában megírt információkat, a kiválasztott tanítványok részére.
A Rigvédát tekinthetjük tehát a hinduizmus vallásának alapjaként, erre épül a jóga teljes szemlélete, mely lényege, hogy az ember az életében érje el azt a tudatosságot, mely a világ és önmaga megértésén keresztül, Istennel való eggyé válást eredményez és így azt megértve tökéletes életet élhet az ember. A Rigvédára épül, áttételesen a Buddhizmus vallása is, hisz ez is a hinduizmusból fejlődött ki az i.e. 6 században.

A Rigvédában szereplő felfogás, világ szemlélet, Istenről való fogalom alkotás, a természetről és a természet felettiről való gondolkodásmód, az élet felfogás alapjai és még sok más vonás is felfedezhető a világ szinte minden ősi vallásában és így az azokból kialakult mai vallásokban is.
Hisz az ősi egyiptomi vallásokból alakult ki a zsidó vallás, keveredve az Ázsiából beáramló hitrendszerekkel. A zsidó vallás az alapja a kereszténységnek és a muzulmán vallásnak, melyekben szintén érezhetőek az ázsiai hatások. Az ősi római vallások nagy részét az ókori görög vallások alapjaira helyezték, a görög mitológiában és ezzel együtt a vallásban is nagyon hasonló volt a világ keletkezéséről és a természetfeletti erőkről, Istenekről alkotott világkép. Persze lehet, azt mondani, hogy az adott korszakokban az adott tudás mellett, nagyjából azonos világképeket alkottak az emberek, de inkább az a valószínű, hogy a különböző kultúrák a hódítások, vándorlások és egyéb hatások kapcsán keveredtek egymással és ebből alakultak ki a különböző vallások és irányzatok.

Nehéz tehát megállapítani, hogy melyik volt előbb és mely ősi tudásból és szemléletből, elmélet alkotásból alakultak ki a mai irányzatok, de tény, hogy a Rigvéda az egyik legősibb ilyen vallási szöveg, amely komplexen és mindenre kiterjedően írja le a világot, annak keletkezését és működését, az emberi élet lényegét, a halált és az az utáni létet.

Jáma és Nijáma – a jóga igazi alapja

NINCS KOMMENT

Válaszol