Az alapállás tudatos helyreállítását a hagyomány a beavatásokban tanította. Ilyen tanítás írásban nem maradt fenn, már csak azért sem, mert a beavatás nem írható le és az könyvből nem tanulható meg.
A beavatásról azonban, a hagyomány több művéből az ember nagy vonalakban fogalmat szerezhet. Ilyen mű mindenekelőtt az upanisadok és a sankara kommentárja, ilyen a szánkhja és a patandzsali jóga szútrája, ilyen a maháyána tibeti, kínai és japán változataival, az egyiptomi pert em heru töredékei, a kabbala, Széfer Jecirá és a Zohár, az alkímia és a szúfi.
A beavatás technikája az egyetlen megbízható módszer arra, hogy az ember a turbát maradéktalanul felszámolja és önmagát visszanyerje. Böhme azt mondja, hogy az alapállás mindig jelen van, de ma nem érjük el. Ugyanezt tanítja a kínai tao, sankara, patandzsali jóga, a mahajana, az alkímia és a szúfi.
Az alapállás megzavarodását a hindu hagyomány az értelem elhomályosodásának tulajdonítja. Az eredeti éberség, vidya lefokozódik és az ember álomkórossá lesz. Ez a homály az avidya, a csökkent éberség. A turba nem egyéb, mint az avidya következménye, minden zavar és bűn, betegség és szenvedés egyetlen oka az eredeti éberség elvesztése nyomában fellépő aluszékonyság. Éberség nélkül az emberi lét őrületszerű megzavarodás, abhimana. A megszabadulás nem egyéb, mint az éberség visszaszerzése. Megszabadulás éberség nélkül lehetetlen, mondja Sankara. Gjána moksha, írja a sankja, a megismerés megszabadulás. Az éberség az egyetlen képesség amely a turbát likvidálni tudja és amelyben a világ teljes egészében felszívódik úgy, hogy az ember a megszabadulást, nirvánát eléri.
Az alapállás nem vallás, nem tudomány, nem filozófia, mert valamennyinek alapja. Az alapállás feltárása értelem teremtő tevékenység, semmi sem marad meg, csak az amit az ember saját értelmével és életével realizál. Gyakorlat és elmélet nem választható el, kétféle álláspont lehetetlen, világnézet többé nincs.
Azaz ember, akinek nincs spirituális bázisa arról ismerhető fel, hogy minden esetben csak azt látja, ami rövidtávon tetszetős….

Scientia Sacra II. – A kereszténység

Ajánlott írásaink

 

Kabbala -a zsidó miszticizmus