Ajurveda

Az ayurveda, az ősi indiai védikus rendszer egyik ága, ami a test működésével és gyógyításával foglalkozik.
A véda szó, tudást jelent szanszkritül, az ayurveda pedig úgy fordítható, hogy az „élet tudománya” vagy a „hosszú élet gyakorlata”.
Már az irányzat elnevezéséből is kiderül, hogy a test, anyagi világban való létezésének maximalizálásával foglalkozik, tehát nem kifejezetten csak a gyógyítással, hanem az egészséges élet gyakorlásával és az ez alatt keletkezett hibás folyamatok helyreállításával.

Az ayurveda filozófiája

A legkorábbi utalás az ayurvéda orvoslásra, az Atharvavédában szerepel (ez i.e. 1500 körül keletkezett) de vannak tudósok akik i.e. 4000- 5000 környékére teszik a védák keletkezését, tehát a keletkezésének korát és körülményeit nem lehet pontosan meghatározni, de mindenképp egy ősi tudományról van szó. A hinduk azt vallják, hogy a védák kezdetektől fogva léteznek, tehát a legősibb tudásanyag az emberiség történelmében.

Az ayrvéda szerint a test és az elme egy szoros egységet alkot, egymástól el nem választható és az elme állapota és a világhoz való viszonya meghatározza a test egészségét és a testben zajló energetikai folyamatokat is.
Ezen megállapítás, ami az ayurvéda alapját adja, a mai kor legmodernebb tudományos felfedezéseiben már sorra megjelennek. Mára már a modern orvostudomány is azt vallja, hogy az ember pszichés – lelki – folyamatai és a testi egészség közti összefüggés nagyon szoros és ez a két dolog elválaszthatatlan egymástól, vagy úgy is fogalmazhatjuk, hogy egy egységet alkot.
Tehát az ayurvéda ősi szemlélete, egy ma is helytálló, sőt az utóbbi évek tudományos felfedezéseivel megegyező filozófián alapul.

ajurvéda doshaAz ayurvéda felfogása szerint az emberi testet öt elem alkotja, ezek: Prithvi – föld Áp – víz, Tedzs – tűz, Váju – levegő és Akas – éter.
Ezen elemek egymásra gyakorolt hatása és egymáshoz való viszonya, pontosabban aránya, ami meghatározza a test működését.
Az elemek arányából és „egymásra gyakorolt hatásából” három alapvető energia keletkezik és van jelen a testben. Ezek a Vata, Pitta, Kapha, amelyeket együttesen dósáknak neveznek.
A sejtek és az egész szervezet működését ezeknek energiatípusoknak az együttműködése tartja fent. Váta a mozgás energiája, Pitta az emésztésé és anyagcseréjé, és a Kapha pedig a szilárdságé és olajozottságé. Mindenkinél mindhárom energiatípus jelen van, de különböző mértékében.

Az ayurvéda szerint a test, az elme és a lélek állandó kölcsönhatásban vannak egymással és az egyensúlyi állapotot megtartására törekednek.
Ha bármely elemből több vagy kevesebb van a szükségesnél, az tüneteket és betegségeket okoz.
Az ayurvéda orvoslás ezen elemek egyensúlyát törekszik helyre hozni, különböző gyógynövényekkel, ásványokkal és kezelésekkel.
Az ayurvéda szerint a klasszikus sejtek, szövetek és szervek anyagi szintjén túl, a testben létezik egy speciális biológiai intelligencia, mely harmóniában áll a környezettel, kommunikáció folyik közte és a környezete között és hatnak egymásra energetikai szinten.
Az ayurvéda megkülönböztet személyiség típusokat is, az alapján, hogy az öt elem és ezek hatása miatt a három alap energia, milyen arányban van jelen az adott személyben.
A gyógyítás során, ennek alapján figyelembe veszi az adott páciens általános személyiség típusát és aktuális mentális állapotát is.
Tehát személyre szabott kezeléseket alkalmaz. Ez szintén nem régen kezdett megjelenni a legmodernebb orvos tudományban és számtalan kísérletek folynak, például a rák gyógyításával kapcsolatban is, ahol látszólag ugyanolyan daganat kezelésére, két páciensnél két különböző terápiát használnak. Tehát nem az orvos szakmai hite és tapasztalata, hanem a páciens személyisége dönti el a kezelés módját.

Az ayurvéda tehát egy nagyon ősi tudomány, ami az emberi test egységével, egészségével és gyógyításával foglalkozik. Teszi ezt úgy, hogy a környezetet és a testet egy egymásra ható rendszernek fogja fel, a testet egy egységes energetikai rendszerként kezeli és a betegségek kialakulását a test energetikai egyensúlyának helyreállításával orvosolja, természetben megtalálható növényekkel, ásványokkal és anyagokkal, valamint nem utolsó sorban lelki terápiával, vagy modernebb kifejezéssel élve pszichoterápiával.

Ajánlott cikkeink

Az ajurvéda energetikai rendszere

 

NINCS KOMMENT

Válaszol