A jóga a nyugati világban

A jóga a nyugati világban

Napjainkban egyre inkább felfutóban vannak a keleti tradicionális vallási és filozófiai irányzatok és az ezekhez tartozó egészségtudatosság, mely a testgyakorlásokon át az étkezési szokásainkon keresztül a mentális kondicionálásunkig szinte egész életünkre kiterjedő rendszert alkot.
Ebben az írásban nem mennék bele történelmi áttekintésbe, de tény, hogy az Egyesült Államokban például, ami azért vallásilag igen sokszínű ország, ezek az elsősorban indiai irányzatok, a jóga, a védikus szemléletek vagy a Buddhizmus, már a 70 es években elkezdett terjedni.
Elsősorban a II. világháború és az azt követő 20 év forrongó és háborúval fenyegető, sőt a vietnami háború esetében, ismét valós és konkrét veszteségekkel járó nehéz időszakában, az emberekben fokozódott a béke iránti igény, a békés egymás mellett élés igénye, a világbéke, a szeretet és a megértés korszaka iránti igény. A hatvanas-hetvenes évek hippi mozgalmai, melyek egyrészt a kábítószerek terjedésével és az ebből adódó módosult tudatállapotoknak köszönhetően, a gátlások feloldásában és ez által a szexuális forradalmakban nyilvánult meg, másrészt a fokozott szabadság vágyban és önmegvalósításban tört ki az emberekből, elkezdtek rámutatni arra, hogy az emberek hatalmi eszközökkel teljes mértékben nem uralhatóak sokáig.

A politikai vezetők, hamar felismerték, hogy bár egy más szemlélet előtörésével jár, de ugyanakkor társadalom kohéziós szempontból, nagyon sok negatív eredményt hordoz, mert egy gátlásaitól megszabadult társadalom, egyre kontrolálatlanabbá válik, egyre inkább elveszítik a vezetők az irányítást és egyre inkább ki vannak téve kiszámíthatatlan mozgalmaknak és eseményeknek.
Nem véletlen, hogy a reklámok és a reklám pszichológia kialakulása és tudományos szintre lépése épp erre az időszakra tehető.
Ahogyan elkezdték kutatni a kábítószerek hatásait, elkezdték felismerni, hogy az ember nem csak erőszakkal uralható, azaz nem csak a fizikai korlátok felállításával, hanem az elméje által is, ugyanis az agyunk jutalmazó és gátló központjaira a drogok közvetlenül is hatást gyakorolnak és ez által jobban felszínre törnek a mélyebb személyiség struktúrák és az agy reakciói a külvilág ingereire.

A reklám pszichológia által elkezdődött az emberek manipulálása a különböző sajtótermékeken keresztül, melyben az akkortájt elterjedő televízió kapta a legnagyobb szerepet.

Mivel ebben az időszakban a társadalom stabilizálása volt a legnagyobb feladat (nem csak az Egyesült Államokban de a nyugati országokban és a szocialista országokban is), ezért az USA- ban ekkortájt, elsősorban indiai vagy más keleti emigránsok által megjelenő, jógával, vagy védikus szemléletekkel foglalkozó spirituális emberek tanításai egyre inkább kezdtek elterjedni.
A politikai hatalom nem nagyon akarta gátolni ezeket az irányzatokat, mert veszélytelennek tartották, hisz a békére és a békés egymás mellett élésre tanítottak, azt hangsúlyozták, amit az indiai kasztrendszer már több száz évvel korábban, hogy mindenki fogadja el a sorsát és ezen belül éljen teljes életet.
Ez a vallási irányzat nem volt harcias, nem akart senkit elnyomni, leváltani, nem üldözött senkit és semmit, tehát veszélyt sem jelentett.

Aztán ezen ősi tanítások és filozófiák kapcsán, az belső stabilitás és hit megteremtésével már jól meg lehetett alapozni különböző üzleti szellemű, önmegvalósítással és „személyiség fejlesztéssel” foglalkozó könyveket, melyeket félig ebben a szemléletben gondolkodó de másik felükkel az anyagi és üzleti világban élő, sikerírók egymás utáni best-sellerei lettek.

osho 1Közben az Amerikában sikeressé vált keleti tanítók, jógik, szellemi vezetők kezdték meghozni a kedvet más ilyen ambíciókkal vagy tudással rendelkező embereknek is, hogy „szerencsét” próbáljanak, de már nem csak az Egyesült Államokban, hanem nyugat Európában is.
Így kezdtek elterjedni a különböző jóga iskolák és irányzatok a nyugati világban.
Ugyanakkor viszont a Brit gyarmatosításnak köszönhetően, nagyon sok nagy európai gondolkodóhoz jutottak el már jóval korábban az indiai szemléletek, gondolkodás és illesztették be ezen gondolatokat a saját munkájukba, filozófiájukba az élet nagyon sok területén.

Magyarországon és a keleti blokk szocialista országaiban, ebben az időszakban a politikai vezetés megpróbált szinte mindent kizárni, ami kívülről jöhet és nem a Szovjetunió irányából érkezik.
Ezért nálunk inkább az értelmiségiek körében, akik klasszikus műveltséggel rendelkeztek, vagy tanulmányaik során ezzel foglalkozhattak kezdte felütni a fejét a jóga és a védikus gondolkodás.
Ezek az emberek viszont sem nem tudták ezt széles körben terjeszteni, sem nem tudták tudásukat, ismereteiket mélyíteni, legalább is úgy ahogy azt szerették volna, mert nem lehetett utazni, sem keletre, sem nyugatra és az elérhető irodalom is eléggé korlátozott volt.
A rendszerváltás után viszont a határok kinyíltak, az internet megjelenésével a kilencvenes évek végétől az elérhető irodalom is egyre szélesebbé vált és azok az emberek akik a jógával és annak filozófiai, tradicionális és irodalmi hátterével foglalkoztak, elkezdhették kimélyíteni a tudásukat, kapcsolat rendszereiket és alkalmazni mindezt a munkájukban, az önkifejezésükben.
Ezeknek az embereknek hála, Magyarországon nem a nulláról kellett mindent felépíteni, hanem voltak, vannak akik az alapokat letették ezen a területen.
Napjainkban, mikor egy nagy gazdasági válság megjelenésének eredményeivel küzdünk, amikor az emberi kapcsolatokat a pénz és az egzisztencia utáni hajsza és a kezünk közül lassan kicsúszó anyagi dolgokhoz való görcsös ragaszkodás és a kényszerből született elengedés és elfogadás időszakát éljük, itt van nekünk egy komplett szemlélet, gondolkodásmód és világfelfogás, mely az elme megnyugtatását, a test karban tartását és a lélek boldogságát egyaránt szolgálja.
Aki már próbálta az nagy valószínűséggel építi be az életébe és aki kapcsolatba kerül vele az rácsodálkozik arra a végtelen sok adományra amihez ezen az úton keresztül eljuthat.

NINCS KOMMENT

Válaszol