A tudatosság fejlődéséről szóló írás sorozat, első és második részeiben ismertettem a tudatosság fejlődésének 10 lehetséges szintjét (a Wilber skála szerint) és az első 5. szintről beszéltem is bővebben, valamint érintettük a 6. szintet is az úgynevezett Kentaur víziók szintjét.
A 3. részben írtam arról, hogy a személyiségnek 10 területe van, amelyekben fejlődésről lehet beszélni és ezen területeken törvényszerű, hogy nem egyformán fejlődik az ember. Az egyes területek fejlődése, hatással van más területek fejlődésére és a választott „úttól”, módszertől és az adott ember életútjától, korábbi tapasztalataitól, karmájától vagy pszichológusi nyelven megfogalmazva, sorspatológiájától függ az, hogy ki és milyen mértékben és mely területen fejlődik, valamint az, hogy mely szintekre képes eljutni.
Ebben a részben a 6. szintet, azaz a Kentaur víziók szintjét ismertetem, kicsit behatóbban és érintjük az ennél magasabb szinteket is.

Az intuíciók birodalma – “Kentaur víziók” szintje

A Wilber skála 6. szintje, az úgynevezett Kentaur víziók szintje. Azért nevezik így, mert a görög mitológiából ismert kentaurok félig ember, félig ló testű lények voltak. A lovat nagyon sok ősi kultúra misztikus lénynek tekintette és a félig ló, félig ember kentaurokat felruházták, a nagy bölcsesség és hatalmas testi erő keverékével, melyhez egy mitikus származás társult.

A kentaur víziók szintjén az ember, hasonló átmenetet képez a szó átvitt értelmében. Tehát elkezd kapcsolatba lépni egy mitikus világgal, egy transzcendens energiával, mely tisztán látást és tisztán gondolkodást eredményez. Ezen a szinten lévő vagy erre a szintre időnként belépő ember képes meghaladni a logika határait és ezért olyan összefüggéseket meglátni, megérezni melyek a logikus, azaz számára rendelkezésre álló addigi tapasztalatokból, információkból, nem következne.
Ezen a szinten születnek az igazán nagy felfedezések, melyek nem csupán az addigi ismeretekből logikusan összeállított elméletek, hanem valami ami már meghaladja az adott kor tudását is. Valami amivel kapcsolatban legalább akkora a kételkedés mint a csodálat.
Szent-Györgyi Albert, közismert Nobel díjas tudósunk, vallotta a következőt:
„ … ha felfedezek valamit, amit azonnal elfogadnak és nincs a támadások és a tudományos világ ellenkezésének folyamatos kereszttüzében, akkor szomorú vagyok, mert tudom semmi újat nem fedeztem fel. Ha egy felfedezésem kiváltja a világ ellenkezését, elutasítások és folyamatos támadások érik, akkor örülök, mert tudom, valószínű felfedeztem valami teljesen újat.”

A híres magyar tudós, pontosan megfogalmazza a kentaur víziók szintjén létrejövő felismeréseket és azok leglényegesebb jellemzőit.

Hogyan működik az intuíciók birodalma ?

Erre a kérdésre több módon is lehet választ adni. Akár spirituális, akár materialista megközelítésben kívánjuk megközelíteni a dolgot, mindenképp be kell látni, hogy létezik egy olyan dimenzió vagy értelem de nevezhetjük ezt tudatnak, kollektív tudattalannak, vagy bármi egyébnek is, ahol létezik olyan információ, amely állandó, nem változik és teljes, tehát a dolgok és energiák pontos összefüggését tartalmazza.
A világegyetem működése nem attól függ, hogy az ember érti-e vagy sem, hanem valamilyen törvénytől vagy sajátosságtól, amiből az ember képes valamit megérteni, azon a szinten ahogyan képes érzékelni a világot.
A tudomány empirikus módszerekből alakult ki, tehát megfigyelések, tapasztalatok sorozata de mindig hatottak rá az adott kor világképei és hitrendszerei is.

A különböző vallások és hitrendszerek úgy fejlődtek ki, hogy egy adott csoport összetartozását elősegítse, megoldást keressen az emberek együttélésének kérdésére és hatékonyabbá tegye az adott csoport együttműködését.
Az őskori sámánok, felismerték, hogy az emberek bizonyos törekvéseik, vágyaik, ösztöneik irányítása alatt állnak és az állatoknál komplexebb és nagyobb együttműködést előidéző módon képesek alkalmazkodni egymáshoz.
Így a csoporton belüli problémák kezelésével, szabályok, törvények kialakításával és elfogadásával hatékonyabbá tudták tenni a csoport működését, mely a szaporodásuk és létfenntartásuk sikerességét hordozta magában.
Ezek az ősemberek megértették azt, hogy az együttműködés és az egyénekben meglévő lehetőség az együttműködés kialakítására, növeli a csoport hatékonyságát.

Ebből már logikusan következett, hogy nem csak a csoport tagjainak kell együttműködnie és alkalmazkodnia egymáshoz, de a csoportnak más csoportokhoz és a környezethez szintén alkalmazkodni érdemes, mert ez tovább növeli a túlélési lehetőségeket és a fajfenntartás eredményességét.
A felismerték, hogy az együttműködés és a környezethez való alkalmazkodás segíti az egyének egyedi céljait és vágyainak, ösztöneinek megélését és az alkalmazkodást. Az együttműködés hatékonyságának alapja a megfigyelés és a következtetések levonása. Az így kialakult következtetések alapján kialakított szabályok és módszerek, létrehozták a tudomány ősi alapjait.
De ebben az időben még nem vált el egymástól a tudomány és a hit, mert a megfigyelések és tapasztalások nagy részét nem tudták logikusan megmagyarázni és az emberi gondolkodás sajátossága, hogy mindenre logikus magyarázatot keressen, mert akkor képes megállapításokat tenni és ezekre szabályokat alkotni.
Így a logikus magyarázat az volt, hogy vannak erők (természeti erők-istenek, állati istenek stb.), melyek irányítják a logikusan nem értett dolgokat.

Az ember ebből a szempontból az elmúlt 20 000 évben semmit sem változott.
Van amit empirikus úton képes megérteni, a tudomány eszközeivel leírni és van amit nem. Ez utóbbira, továbbra is valamilyen vallási nézetet próbál alkalmazni. A materializmus is egyfajta vallás, csak ott a még meg nem értett dolgokat nem illetik névvel, egyszerűen elfogadják, hogy nem tudják miért van és próbálják megérteni.
A tudomány a tudósokon, kutatókon keresztül nyilvánul meg és ebben a rétegben is (minél fejlettebb és magasabb szintű kutatásokról beszélünk) gyakran jelenik meg valamely vallásos hitrendszer, mert a nem értett és nem megmagyarázható dolgokra továbbra is szükséges valamiféle magyarázatot adni.
A tudás tehát létezik és öröktől fogva létezett, mert alapja nem az ember megértése, hanem a dolgok összefüggése, természete vagy a világ, Isten törvénye.
Attól, hogy nem ismerték a nukleáris energiát, 500 évvel ezelőtt, attól az még létezett. Attól, hogy még senki nem írta le az elektromágneses hullámokat Krisztus idejében, attól azok még léteztek és hatottak a földi életre. Tehát a tudás, illetve a dolgok megértésének lehetősége adott volt és adott jelenleg is, minden megértésével kapcsolatban.
A korlát mindig az ember gondolkodásában rejlik, hogy mit tud elhinni és mit nem, mit képes megérteni és mit nem, mit képes elnevezni és mit nem.

A kentaur vízió szint lényege

A kentaur vízió szint lényege, tehát, hogy az ember nem a logikus összefüggésekből hoz döntést, alkot elméletet vagy hoz létre egy alkotást, hanem valahonnan sokkal mélyebbről.
Hagyja, hogy a dolgok, információk átáramoljanak rajta és megjelenjenek ebben a tényvilágban úgy, ahogyan Ő azt képes megjeleníteni.
Minél inkább képes valaki arra, amit az ősi sámánok már régen felismertek, nevezetesen, hogy az anyagi világban, annak természetéből adódóan az együttműködés és az alkalmazkodás a környezethez, az elsőszámú törvény és nem az elkülönülés (tehát nem az egó, az egyéni érdek előtérbe helyezése), annál inkább képessé válik arra, hogy tisztán gondolkodjon és észleljen.
A kentaur vízió vagy intuíciók szintjén az egység élmény, a “minden egy” gondolkodásmód vagy ha úgy jobban tetszik a „világba simulás”, a tökéletes alkalmazkodás, az eggyé válás érzése adja meg a lehetőséget arra, hogy a tiszta intuíciók birodalmából merítsen az ember.
Aki így képes viszonyulni a világhoz az egyre több és mélyebb összefüggéseket fedezhet fel és ennek első szintje a kentaur vízió szint. Itt a létezés és a világ megértésének tudatosságán keresztül jelennek meg az információ, azon a területen ahol képessé válsz ezen gondolkodás valós elsajátítására, ezen életszemlélet valós megélésére.

Miből érezhető a kentaur vízió szint elérése ?

Ahogy a cikksorozat korábbi írásaiban már kitértem rá, a személyiséged 10 területén vagy képes fejlődni, ezért bármelyik területen megjelenhetnek az intuitív gondolatok. Ez általában olyankor jellemző, amikor a személyiséged egy területén képes vagy elengedni az Egód.
Akár csak rövid időre is de nem önérdekből akarsz döntést hozni, hanem úgy, hogy az általában jó legyen mindenkinek, aki érintett a döntésben. Ha éppen alkotsz vagy gondolkozol egy probléma megoldásán és el tudod engedni a személyes érdekedet és tisztán a probléma megoldásra fókuszálsz vagy az alkotás tökéletesítésére, akkor érkezhető egy olyan érzés, gondolat, ötlet amiről nem kell gondolkodnod, hogy jó-e vagy sem, egyszerűen csak megteszed.
Ilyenkor felszabadulás érzését érzed, valami olyat, hogy végre nem gátol semmi vagy senki és nem számít mi lesz a végeredmény, most megengeded magadnak azt a „luxust”, hogy a megérzésedre hallgass.
Ez a heuréka pillanat, vagy carpe diem érzés. Nem arról van szó, hogy korlátlanul elengeded az egód és totál önzésbe hajlasz ahol semmi sem számít már (mert ez a 3. szint a fantáziák szintje lenne, amit a nagyon kis gyermek él át, bár sok felnőttre is gyakran igaz az élete sok területén).
Sokkal inkább az történik, hogy akár egyetlen pillanatra csak, de képes vagy valódi egységben gondolkodni és ezen a szinten látni egy problémát vagy az életed egy helyzetét.
Ezek mindig sorsfordító pillanatok. Ilyenkor olyan döntések, megállapítások, ötletek születnek, amelyek komolyan meghatározzák a további életed de nagy valószínűséggel nem csak azt, hanem minden ember életét aki a döntésben vagy ötletben érintett.
Ha tudatában vagy ennek és el tudod oszlatni minden félelmed, ami esetleg hamar megjelenhet egy ilyen pillanat után (ez már az egód trükkje, azért, hogy ne tegyél olyat ami nem tőle származik) akkor létrejöhet a változás, az új felismerés, ötlet beépülhet a személyiségedbe és ebből fejlődhetsz és a környezeted, a világ nagy hasznára válhatsz.
Ha az életed egy területén, a személyiséged valamely régiójában átélsz egy ilyen pillanatot és tudsz, mersz élni vele akkor a korábban leírtak alapján, elkezdheted tudatosítani önmagadban ezt az érzést és gondolkodásmódot és tudatosan előidézni és megélni ezeket a mély és intuitív pillanatokat újra és újra.
Ezekből aztán lassan egy egész életfelfogás jön létre, melyben fokozatosan növekedhet és szép lassan állandósulhat ez a megélés.
Aki életének egy területén eljut erre a szintre, még ha csak rövid időkre is, az azután elkezdheti ezt a megélést a személyisége más területein is alkalmazni és felismerni.

Fontos megjegyzés

Fontos azonban megérteni, hogy a fejlődési szintek nem kihagyhatóak vagy átugorhatóak. Ez nem tudatosság vagy elhatározás kérdése.
Ha tehát el szeretnél jutni erre a szintre a személyiséged valamely területén, aztán esetleg más területeken is, akkor végig kell élned, ha csak rövid időre is az idáig vezető szinteket, különben nem működik a dolog. Ha nem éled meg a logikus gondolkodás szintjét, akár a párkapcsolatodban, akár az érzelmeid vagy erkölcsi normáid terén, akkor nem lesz soha tiszta és valós intuíciód ezen a szinten. Lehet ugyan intuíciód de csak azon a szinten ahol éppen tartasz. Ez azt jelenti, hogy ha nem vagy képes meghaladni az egód, akkor nem intuícióid lesznek, csupán az egód fogja azt elhitetni veled, hogy ami tőle származik az intuíció. Egyszerűbben szólva, becsapod önmagad és kimaradsz a valódi intuíciók birodalmából

A tudatossághoz kapcsolódó további írások


 

A tudatosság fejlődése – személyiségünk 10 alapterülete