tudatosság

Az emberi testet, becslések alapján mintegy 100 ezer milliárd sejt alkotja. Ezen sejtek egyenként több ezer kémiai reakciót bonyolítanak másodpercenként ( az általánosan elterjedt nézet szerint 7000 reakció/sejt/ sec. , de van olyan nézet is, hogy ezen reakciók száma, bizonyos sejteknél eléri a százezret is, másodpercenként).

Ez az aktivitás egy nagyon nagy számot eredményez és ez a reakciómennyiség jellemzi az emberi testet másodpercenként, a nap 24 órájában, az ember egész életében, folyamatosan.

A sejtek kommunikációja

Untitled-1A sejtek egymással – a különböző testi csatornákon keresztül – összeköttetésben állnak, tehát minden egyes sejt, minden egyes sejttel (ha nem is közvetlenül).
Így nézve már egy elképzelhetetlen méretű és mértékű információ és energia áramlásról beszélünk.
A sejtek információt áramoltatnak és cserélnek egymással, úgynevezett lokális információáramlás útján, különböző ingerület átvivő anyagokkal, elektromos impulzusokkal, molekuláris információáramlással.
De a sejtek között létezik úgynevezett non lokális információáramlás is, amire a fizika és ezen belül a kvantum fizika és az ebből építkező kvantum biológia elméletei és megfigyelései mutattak rá néhány éve.

Kommunikáció az atomi világokban – a kvantum korreláció

Nos a kvantum fizika felfedezéseit itt most nem szeretném részletezni, de ezekből mindenképp szeretnék megemlíteni egyet, ami ezen téma szempontjából fontos.

Az (szub)atomi részecskék között (mondjuk 2 elektron, proton, foton stb. között) létezik egy olyan jelenség, amelyet kvantum korrelációnak, vagy Einstein elnevezésével, “kísérteties távolba hatásnak” hívnak.
Ez azt jelenti, hogy ha két szubatomi részecske egymással kölcsönhatásba lép egyszer, akkor azok ezt követően folyamatosan “összeköttetésben” állnak egymással és ha az egyik állapotában valami változás jön létre, az a másik részecskére is azonnal hatást gyakorol (nem gyorsan, hanem azonnal) és ami ebben nagyon érdekes, hogy nem számít, hogy a két részecskét milyen távol visszük egymástól, akár több millió km re is lehetnek, az egymásra gyakorolt hatásuk, azonnal jelentkezik. Tehát itt létezik valamiféle információáramlás, vagy kódolás.

Kvantum kommunikáció az élővilágban

A kvantum biológia is feltételezi ezt a jelenséget, molekulák és molekulák között. E szerint a sejtek nem csak a közvetlen, vagy ember által műszerekkel megfigyelhető csatornákon kommunikálnak egymással, hanem a kvantumi szinten korrelálnak, az őket alkotó részecskék által és ezzel egy más információs rendszeren keresztül is kapcsolatban állnak egymással, észlelik az egymást ért hatásokat és az egymásban bekövetkező változásokat. Matematikai számításokkal, radioaktív izotópos vizsgálatok alapján, például ki lehet számítani, hogy ebben a pillanatban is legalább egymillió olyan részecske van a testünkben (is) ami mondjuk Jézus testében is megvolt élete során, de ugyanez igaz Buddhával kapcsolatban vagy mondjuk Néró császár kapcsán vagy bárki más esetében is.

Az is elmondható, hogy például az elmúlt pár hétben legalább kvadrillió részecske haladt át a testünkön, ami az egész Föld minden élőlényén áthaladt már az elmúlt három hétben.
Kevesebb mint egy év alatt a testünk 98 % teljesen kicserélődik, a sejtjeink 98 % , ami most a testünket alkotja, kevesebb mint egy év múlva már nem lesz meg, mert közben helyettük új sejtek képződnek majd.
Atomi és molekuláris szinten pedig 6 hetente változunk meg teljesen.

Nagyon sok olyan tényt, kutatási eredményt lehetne még felsorolni, amit a tudomány eszközeivel fedeztek fel és, atomi vagy annál mélyebb szinteken bizonyítja, hogy a földi élet nem egy különálló egyedekből álló egymástól független létformák halmaza, hanem egy egységes rendszer, ahol minden mindennel összefügg, hatást gyakorol egymásra, azaz egyetlen nagy egység.

A Schumann-üreg és a biorezonancia

Winfried Otto Schumann, német fizikus nevéhez fűződik az úgynevezett Schumann üreg illetve Schumann – rezonanciák felfedezése és matematikai bizonyítása, melyet azóta már az űrből végzett mérésekkel is bizonyítottak.

erőtérE szerint a Földet körülveszi egy olyan elektromágneses réteg, mely a bolygó felszín és az ionoszféra között található. Ezen elektromágneses rétegben 7.83 Hz, 14.1 Hz és 20.3 Hz es átlagértékeket mutató elektromágneses hullámok mérhetőek.
Ez az elektromágneses rezonancia réteg melyet a kozmikus sugárzások, a földi zivatartevékenységek villámlásai, a tornádók és vulkánkitörések hoznak létre, körül ölelik az egész Földet és ezt a jelenséget Schumann üregnek nevezik a tudósok.
Az ebben a rétegben végzett mérésekből, ki lehet számítani a Föld időjárását is, de Nikola Tesla már az 1900 as évek elején, kísérletezett ezzel az elektromágneses réteggel, vezeték nélküli elektromos áram továbbításra és nagy hatású tömegpusztító fegyver kifejlesztésére.

A Schumann üregről és a benne lévő rezonanciáról, már azt is megállapították (2005 ben), hogy a felső rétegének magassága és vezetőképessége a 14 éves napciklusokban folyamatosan változik, a Nap–Földhöz viszonyított helyzete alapján.

Tehát tudjuk róla, hogy behálózza a Földet, a kozmikus sugárzás, a Földön létrejövő viharok, vulkánkitörések táplálják, lehet benne elektromágneses hullámokat továbbítani (kis energia veszteséggel, vezeték nélkül is), függ a Nap, Földhöz viszonyított helyzetétől és még egy jelentős dolgot, azaz, hogy a benne lévő 3 átlag frekvenciából (7,83 Hz, 14,1 Hz és 20,3 Hz) a 7,83 Hz ről kutatások bizonyították, hogy a Földön élő minden sejt ezen a rezonancián rezonál (normál állapotában), ezért ezt a frekvenciát hívják biorezonanciának is.
A 7,83 Hz tehát egy meghatározó rezgés, mely nemcsak a bioszférában de az atmoszférában is megjelenik és egyfajta állandónak tekinthető rezgés.
Az alternatív gyógyászatban és a biorezonanciás gyógyászatban is ezt használják, sőt az űrhajósok is visznek magukkal olyan készüléket az űrbe ami előállítja ezt a frekvenciás rezgést, mert e nélkül minden élő sejt elpusztul rövid időn belül.

Tudat – minden mindennel összefügg

Ha mindezen tényeket, tudományos felfedezéseket figyelembe vesszük és megértjük, akkor nem kell hozzá sem vallásos hit, sem elvakult reménykedés, sem semmi egyéb, csak a józan ész, hogy belássuk, bár a tudomány még nem mindent ért a körülöttünk lévő világról – sem a bennünk zajlóról, sem pedig az ezt a világot alkotó anyagról és energiáról –  de az könnyen észrevehető a mai tudásunkkal is, (amit már az őseink jól tudtak és különböző formában örökül is hagytak nekünk), hogy az univerzumban, minden mindennel összefügg.
Minden szervezeti egységen belül és azok között is, (mint emberi sejtek, vagy emberek, vagy élőlények, vagy Föld, vagy naprendszer …stb.) nagyon szoros kapcsolat létezik, melyben van rendszer és nem a puszta véletlenek sorozata.

Ezt megértve és használva, olyan módon is kommunikálhatunk és hathatunk egymásra és környezetünkre, ahogyan azt eddig a tudomány módszerével nem tudtunk teljesen megérteni.
A tény, hogy ebből még sok mindent nem értünk, nem jelenti azt, hogy eddig nem használtuk vagy, hogy nem használjuk folyamatosan ezt a “kommunikációs rendszert”.
Ez a rendszer működik, részei vagyunk és ezen keresztül is hatunk egymásra, önmagunk kisebb egységeire és az egész Földre, sőt univerzumra is és rádásul ez oda-vissza működik.
Mindennek elfogadása és megértése, maga a tudatosság, hisz ha elfogadjuk, hogy van egy felsőbb intelligencia, egy felsőbb rendszer, mely összekapcsolja a dolgokat, melyből információkhoz juthatunk és melybe információt „töltünk” fel folyamatosan, illetve melyet használhatunk is, akkor már csak meg kell értenünk és ennek megértése által tökéletesen tudunk alkalmazkodni az univerzumhoz, Istenhez és így a lehető legtökéletesebb életet élhetünk.
A tudatosság által nem kerülhetjük ki ezeket a törvényeket, de ezek tudatában szabadon dönthetünk és választhatjuk meg minden cselekedetünk által annak következményeit, azaz az életünk tapasztalásait.
Tehát a szabad akarat gyakorlásához nem árt ha ismerjük annak természetét is.

Ajánlott írásaink ehhez a témához


Pszichoaktív drogok – pszichedelikus anyagok

NINCS KOMMENT

Válaszol